api-integration och API-hanteringsverktyg

November 23, 2015 /

Api-Integration

Swedwise kan stödja er organisation med API integration och API-hantering. Snabbt gå från traditionell EDI till en API-driven utvecklingsstrategi utan risk att tappa ackumulerade, upparbetade EDI-kanaler. Jämfört med en ren EDI-växel, ger en API-driven ansats större flexibilitet i hur man ansluter till andra parter, samtidigt som man behåller en mycket hög kontroll av accessen till kärnsystem som ERP och liknande.