rexel background

Enkelt ordning och reda.

Hantera video-, bild- och ljudfiler på ett automatiserat och centraliserat sätt.

Kundcase: Rexel och Digital Asset Management

Idag använder vi allt mer bild, ljud och film. Det kan vara i en webbshop, i offerter eller andra kommunicerande forum internt och via partners. PIM-systemets funktioner räcker inte för verksamhetens alla behov.

Läs hur Rexel tillsammans med Swedwise implementerade en DAM-plattform som ger verksamheten en central lagringsplats för att enkelt kunna skapa, återanvända och uppdatera mediafiler.

För mer information: Använd formuläret eller ring oss på
+46 70 279 99 71

Swedwise, alla rättigheter förbehålls, 2020