OpenText Interactive Correspondence Management CCM

Nå Rätt Mottagare Med Rätt Budskap

October 12, 2016 /

Vill du få ut mer av dina verksamhetssystem och öka affärsnyttan? Genom att lägga till kund- eller leverantörsspecifik information i dina affärsdokument minskar ni ledtider och förbättrar kundkommunikationen. IT-avdelningen skapar mallen och verksamheten fyller dokumentet med rätt innehåll. Verktyget heter Interactive Correspondence Management (ICM) från OpenText – nya moduler till StreamServe CCM.

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS SURG-KONFERENS DEN 25 OKTOBER I STOCKHOLM.

Missa inte årets StreamServe Users Group (SURG) konferens den 25 oktober i Stockholm. Då kommer Swedwise att presentera hur företaget Benders har minskat ledtider och förbättrat kundkommunikationen i sina affärsdokument med Interactive Correspondence Management.

Förbättra dina StreamServe kunskaper, ta del av erfarenheter och skapa nya kontakter

Swedwise är ett av flera företag som presenterar kund-case under dagen. Ta lärdom och låt dig inspireras av flera intressanta presentationer under dagen.

Vad menas med Interactive Correspondence Management (ICM)?

ICM möjliggör automatiska tillägg av kund- och leverantörsspecifik information i dokument, mail etc. Med en enkel regelstyrning på metadata från initierande system (ERP, CRM, Billing etc.) kan t.ex. marknads- eller logistikavdelningen administrera vilka texter och bilder som ska nå en viss mottagare vid en given tidpunkt. Man kan också automatiskt addera relaterade dokument i sina leveranser baserat på t.ex. produkt- eller målgrupp. ICM möter kravet på professionell personlig kommunikation, flexibilitet och enkelhet.

OpenText StreamServe användarförening

OpenText StreamServe användarförening har som främsta uppgift att vara ett nätverk och forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan medlemmar (StreamServe-användare). Genom att hjälpa och lära av varandra förbättras förutsättningarna att uppnå maximal affärsnytta med OpenText StreamServe.

För mer information på konferens besök SURG Nordics hemsida. Vi ser fram emot att ses!