Enterprise information management (EIM)

I den digitala ekonomin är information den viktigaste tillgången, men få verksamheter utnyttjar dess verkliga potential för att skapa konkurrensfördelar. Digitaliseringen ritar drastiskt om affärsmodeller, kundbeteenden, varuflöden och konsumtionsmönster. För att möta förändringarna behöver din organisation bygga en stabil grund som klarar växande informationsvolymer och allt högre krav från den egna organisationen, kunder och lagstiftare.

Vårt utbud av skräddarsydda dokumenthanterings lösningar, konsulttjänster och licensieringsmodeller möjliggör automatisk distribution av information i alla sorters ERP-miljöer, bland dessa: Infor M3, Microsoft Dynamics AX, SAP mySAP Jeeves och BS enterprises ASW.

Hitta rätt lösning

Med Swedwise får du alltid det mest kostnadseffektiva sättet att paketera, distribuera och automatisera din organisations data.

Swedwise är certifierade experter inom en mängd output management, datafångst samt arkiveringslösningar, bland annat OpenText StreamServe och ExstreamContent Suite & Server, Kofax Data Capture, och Nuance AutoStore.

 

+ Customer Experience Management (CEM)

Bygg exceptionella upplevelser i alla kanaler via alla enheter.

+ Business Process Management (BPM)

Arbeta effektivare genom att hantera och optimera affärsprocesser, arbetsflöden och ärenden.

+ Digital Asset Management

Digital Asset Management hjälper dig att hantera företagets alla video-, bild- och ljudfiler på ett och samma ställe – från skapande till konsumtion.

+ Enterprise Content Management (ECM)

Hantera information genom hela dess livscykel. Få kontroll över din information och hitta balansen mellan kostnad, risk och värde.