Work more efficiently by managing and optimizing business processes, workflows and cases.

Business Process Management (BPM)

Uppfyll kraven på regelefterlevnad och komplexa behov

Swedwise kan hjälpa din organisation att effektivt automatisera din BPM-livscykeln. Genom att digitalisera inköpsordrar, följesedlar, fakturor och andra dokument förenklas de processer som rör leverantörs- och kundreskontra, och du kan hantera alla in- och utgående fakturor via en sömlös elektronisk end-to-end-process. Oavsett strukturen eller formatet på dina dokument integrerar vi dessa i din befintliga ERP-miljö. Våra lösningar för BPM uppfylla kraven i dina arbetsflöden med automatisk skanning, dokumentklassificering, och inmatning i ditt arkiveringssystem.

Kofax ReadSoft Invoices & TotalAgility

Vi är återförsäljare för Kofaxs plattformar för datafångst och hantering av leverantörsreskontra i molnet. Om du redan använder programvaran Kofax eller söker efter ett sätt att få snabbare och billigare dokumenthantering kan vi erbjuda den hjälp och vägledning som du behöver.

Självlärande lösning för ökad igenkänning av återkommande rubriker effektiviserar indexeringsprocessen

 • AUTOMATISERA INKOMMANDE DOKUMENT: Papper, digitala bilder, digitala dokument
 • TYPER: Strukturerade, semistrukturerade, ostrukturerade dokument
 • TECKEN: Tryck/OCR handskrift/ICR, markeringar/OMR, streckkoder
 • MÅL: Arkiv, HR, undersökningar, postorder, ERP, CRM, folkräkning

Nuance Autostore

Med Nuance AutoStore hjälper vi användare eller verksamheter där felaktig manuell dokumenthantering kostar tid och pengar. Det är en serverbaserad applikation för inläsning och säker distribution av elektroniska och pappersdokument till affärsapplikationer. Nuance AutoStore lämpar sig väl för organisationer av alla storlekar som eftersträvar säker distribution av elektroniska och pappersdokument till affärsapplikationer.

 • DATAFÅNGST: Koppla elektroniska och pappersflöden i enhetliga processer. Läs in elektroniska och pappersdokument från alla slags källor
 • BEARBETNING: Bearbeta alla slags dokument, inklusive bilder, OCR, streckkoder och formulär till olika format som till exempel text, sökbara Adobe pdf:er eller Microsoft Word.
 • DIRIGERING:Distribuera dokument direkt till en eller flera destinationer, inklusive PC, MFP/MFD eller kopiator, faxapplikationer, affärsapplikationer, e-post, FTP-platser, nätverksmappar och -arkiv, samt till dokumenthanteringssystem.

Flexible integration

Vi integrerar våra datafångstlösningar i många ERP-miljöer, inklusive bland annat:

 • Microsoft Dynamics AX
 • SAP, my SAP
 • Infor M3
 • Jeeves Information Systems Jeeves
 • ASW BS enterprises

Licenser

Swedwise tillhandahåller licenser och uppgraderingar inom de teknologier för datafångst som vi arbetar med, däribland Kofax och Nuance Autostore. Kontakta oss för mer information.