Customer Communications management

Möjliggör att en intern och extern mottagaranpassad kommunikation sker på ett enkelt och automatiserat sätt.

Swedwise är specialister inom Customer Communications Management (CCM). Kommunikationsplattformar som enligt Aspire är branschledande. Våra kunder beskriver hur de med Swedwise lösningar fått en enklare vardag där dialoger sker snabbare och på ett anpassat sätt till mottagaren.

Vad är Customer Communications Management?

En Centraliserad Plattform för alla behov

Förenkla

Med hjälp av automation förenklar ni processerna för er affär.

Förbättra

Arbeta proaktivt med förbättrade informationsflöden.

Förädla

Utveckla dina processer med förädlad information.

StreamServe – En del av OpenText™ Exstream Plattform

StreamServe (OpenText™ Exstream) förenklar design och redigering av kund- & leverantörsanpassade dokument och möjliggör detta genom att exempelvis placera förändring och utveckling av dokumenten direkt i verksamheten. Behörighetsstyrning möjliggör utveckling närmare verksamheten på ett kontrollerat och säkert sätt. Förändringsprojekt är inte längre lika beroende av IT-avdelningen. Skapa, producera och distribuera företagsdokument via ett enda oberoende kommunikationslager. Förädla er kunddialog på ett intelligent och enkelt sätt!

OpenText™ Exstream & StreamServe möjliggör digital kommunikation, oavsett datakälla/-or, som förmedlas via valfri kanal och format (omnichannel).

En Ny Generation CCM-Verktyg

STORY TELLER: Skapa dynamiska dokumentmallar i bekant miljö.

COMPOSITION CENTER: Regelsätt och kontrollera innehåll samt säkerställer företagets grafiska profil.

AD HOC OCH REVIEWER: Förändra eller lägg till innehåll on-demand, förhandsgranska och publicera.

COLLECTOR ARKIV: Lagra dokument, granska, hämta och skicka sekundsnabbt.

Customer Communications Management med oberoende Datakällor

Customer Communications Management möjliggör digital kommunikation, oavsett datakälla/-or, förmedlad via ett 60-tal utformat (OMNIchannel). Några exempel på typiska verksamhetsssytem som använder OpenText Exstream och StreamServe:

  • Microsoft Dynamics AX
  • SAP mySAP
  • Infor  M3
  • Jeeves Information Systems Jeeves
  • BS enterprises ASW

 

Customer Communications Management Kundcase Benders

Benders beskriver hur de med våra Customer Communications Management-lösningar har fått en enklare vardag. Dialogen med deras kunder sker dessutom snabbare och på ett bättre anpassat sätt än tidigare. Läs hur Benders levererar korrekt information i rätt tid.

Kontakta oss

Vi är certifierad samarbetspartner för OpenText™ Select och Support. Vi tillhandahåller licenser, uppgraderingar och utbildningar inom de teknologier vi arbetar med, bland dessa OpenText™ ExstreamKontakta oss för mer information.

 Swedwise är OpenText partners. Reseller.Swedwise är OpenText partners.