Digital Process Automation

Uppfyll kraven i dina arbetsflöden med automatisk tolkning, dokumentklassificering, och inmatning till dina verksamhetssystem.

Swedwise kan hjälpa din organisation med Digital Process Automation (DPA). Tidigare har Business Process Management (BPM) räckt för att leverera men idag är förändringstakten för hög och informationsmängden för stor. DPA skapar helhet och ger överblick tillsammans med flexibilitet gentemot kunder, produktion och leverantörer.

Hur fungerar DPA?

Vi automatiserar och utvecklar kopplingarna mellan befintliga processer i verksamheten och får dem att fungera bättre tillsammans. Resultatet är en bättre överblick och en informationsfördel att använda till affärsnytta. Det skapar ordning och reda, spårbarhet samt möjliggör automatiserad regelefterlevnad.

Framtidssäkra dina processer

Genom att digitalisera inköpsordrar, följesedlar, fakturor och andra dokument, förenklas de processer som rör leverantörs- och kundreskontra, och du kan hantera alla in- och utgående fakturor via en sömlös elektronisk end-to-end-process. Oavsett strukturen eller formatet på dina dokument integrerar vi dessa i din befintliga ERP-miljö. Våra lösningar för DPA uppfylla kraven i dina arbetsflöden med automatisk skanning, dokumentklassificering, och inmatning i ditt arkiveringssystem.

 

Digital Process Automation

Uppfylla kraven i dina arbetsflöden med automatisk skanning, dokumentklassificering, och inmatning i ditt arkiveringssystem.

Flexibel Integration

Vi integrerar våra datafångstlösningar i många ERP-miljöer, inklusive bland annat:

  • Microsoft Dynamics AX
  • SAP, my SAP
  • Infor M3
  • Jeeves Information Systems Jeeves
  • ASW BS enterprises

Kundcase LBC Logistik

Transport- och logistikföretag LBC gick från manuell hantering av tusentals order- och fraktsedlar samt fakturor till en helt digitaliserad process, vilket ledde till ökad lönsamhet och produktivitet.Läs LBC Logistik Kundcase.

Läs Mer

Kofax ReadSoft Invoices Kofax TotalAgility

Kontakta oss

Vi erbjuder innovativa lösningar för fakturahantering och fakturascanning (datafångst) anpassade efter ditt företags fakturahanteringsbehov. Vi är återförsäljare för Kofax ReadSoft Invoices™, TotalAgility och OpenText™ lösningar. Kontakta oss för mer information.