Enterprise Content Management

Snabb och kontextuell informationshantering som uppfyller kraven i den digitala verksamheten.

Organisationer skapar och hanterar idag en ständigt ökande ström av information. Varje affärsprocess kräver en allt högre grad av digital in- och output. Samtidigt kräver användare, både interna och externa, snabbare, smidigare och enklare tillgång till affärsrelevant data på ett säkert sätt.

 

Den här situationen kan leda till ineffektiv informationshantering som fortgår år efter år: För mycket tid läggs på att söka efter rätt information; att regelbundet återskapa, skriva ut och skicka om dokument såsom fakturor; att använda flera system och lagringsytor för att lagra liknande eller relaterade dokument.

Dessa problem kan kännas överväldigande när de betraktas som en helhet men lösningen är mycket enklare än väntat.

Välkommen till “The Swedwise Way”

Enterprise Content Management på ett enkelt sätt

Swedwise har lång erfarenhet av informationshantering. Vi har utvecklat ett koncept som kombinerar, den enligt Gartner ledande content service plattformen, med en metodik som ni implementerar i egen takt.

Den marknadsledande Content Services Plattform

Baserad på OpenText™ Content Suite, med standardiserad konfiguration utifrån bransch och “best practice”, möjliggörs en snabb, kostnadseffektiv och kontextuell informationshantering. Den löser enkelt enskilda problem samtidigt som ni skapar en sammanlänkad och central lösning.

OpenText™ Content Suite Enterprise Content Management

Utveckla, kontrollera och säkra din information med en Content Services Platform.

Gör det enklare att samarbeta, söka och dela er information

Genom en standardiserad integration med Microsoft™ Office 365 skapas helt nya möjligheter för samarbete, säker lagring och access till organisationens hela informationsbas. Du kan enkelt och kontrollerat styra, organisera och tillgängliggöra informationen internt och externt. Samtidigt säkerställs en automatiserad informationsförvaltning och regelefterlevnad. Plattformen kompletterar befintliga processer, vilket ökar värdet för verksamheten exponentiellt.

“Swedwise is an innovation partner and enabler”

– Patrik Södersten, Business & Operations Development Manager at Energizing, Fortum Consumer Solutions.

Som kund till Swedwise är ni i gott sällskap

Enterprise Content Management behöver inte spreta. Det är enkelt att ta kontroll. Swedwise har lång erfarenhet av en rad Content Services Platforms och kan hjälpa er att ta er informationshantering till nästa nivå. Prata med vår Key Account Manager David Hedström eller ring +46 730 82 31 80.

 

Swedwise is an OpenText partner.Swedwise is an OpenText partner.