lexmark readsoft data capture, and nuance autostore

Nuance Autostore

Med Nuance AutoStore hjälper vi användare eller verksamheter där felaktig manuell dokumenthantering kostar tid och pengar. Det är en serverbaserad applikation för inläsning och säker distribution av elektroniska och pappersdokument till affärsapplikationer. Nuance AutoStore lämpar sig väl för organisationer av alla storlekar som eftersträvar säker distribution av elektroniska och pappersdokument till affärsapplikationer.

MINIMERA MÄNGDEN DOKUMENT PÅ ARBETSPLATSEN

DATAFÅNGST

Koppla elektroniska och pappersflöden i enhetliga processer. Läs in elektroniska och pappersdokument från alla slags källor.

BEARBETNING

Bearbeta alla slags dokument, inklusive bilder, OCR, streckkoder och formulär till olika format som till exempel text, sökbara Adobe pdf:er eller Microsoft Word.

DIRIGERING

Distribuera dokument direkt till en eller flera destinationer, inklusive PC, MFP/MFD eller kopiator, faxapplikationer, affärsapplikationer, e-post, FTP-platser, nätverksmappar och -arkiv, samt till dokumenthanteringssystem.

Hur fungerar Nuance AutoStore?

AutoStore är en prisbelönt lösning för inläsning och säker distribution av elektroniska och pappersdokument samt data till affärsapplikationer från en mängd olika inläsningsställen.

 • Integrerad LDAP-anslutning
 • Dubbelriktade databassökningar
 • Bildbehandling av dokument
 • Mer än 40 kostnadsfria backend-anslutningar
 • Igenkänning av en‑ eller tvådimensionella streckkoder
 • Skicka till SharePoint
 • Stöd för Open XML-dokument

Flexible integration

Vi integrerar våra datafångstlösningar i många ERP-miljöer, inklusive bland annat:

  • Microsoft Dynamics AX
  • SAP, my SAP
  • Infor M3
  • Jeeves Information Systems Jeeves
  • ASW BS enterprises

Licenser

Swedwise tillhandahåller licenser och uppgraderingar inom de teknologier för datafångst som vi arbetar med, däribland Nuance Autostore. Kontakta oss för mer information.

Lär dig mer

Nuance Autostore Overview