OpenText™ Content Suite

Organisationer skapar och hanterar idag en ständigt ökande ström av information. Varje affärsprocess kräver en allt högre grad av digital och automatiserad hantering in- och output.  Samtidigt förväntar sig interna och externa användare snabbare, smidigare och enklare tillgång till affärsrelevant data.

Dessa utmaningar kan kännas överväldigande när de betraktas som en helhet men lösningen är ofta mycket enklare än väntat.

Skapa en “single-source-of-truth” för affärsdokument

OpenText™ marknadsledande Content Suite Platform möjliggör en snabb, kostnadseffektiv och kontextuell informationshantering som okomplicerat löser enskilda problem och samtidigt arbetar mot en sammanlänkad central lösning. Nivån av automation är utifrån behov och önskemål.

Samarbeta, kontrollera och säkra er information

Arbeta där du befinner dig

Förenkla samarbete och informationsdelning oavsett om du är på kontoret, resan eller jobbar hemifrån.

Flexibelt & säkert

Försäkra er om regelefterlevnad, dokumentstandard och säkerhet samtidigt som funktionalitet och flexibilitet kan nyttjas av användarna. Tillämpa funktionen med rollbaserade access av dokument och information.

Anpassningsbara gränssnitt

Bygg vyer utifrån användarnas och verksamhetens behov. Koppla information och dokument till ett gemensamt och/eller individuellt gränssnitt exempelvis med Microsoft® 365 och Microsoft®Teams.

OpenText™ Content Suite

Utveckla, kontrollera och säkra din information med OpenText™ Content Suite.

Gör det enklare att samarbeta med Microsoft® Office 365

Genom den standardiserade integrationen med Microsoft® Office 365 öppnas dörren till organisationens hela informationsbas; så att du enkelt och kontrollerat kan styra, organisera och tillgängliggöra informationen internt och externt. Samtidigt säkerställs en automatiserad informationsförvaltning och regelefterlevnad.

GDPR-säkra

Sedan GDPR trädde i kraft, i maj 2018, har vi sett flera stora juridiska processer drivna av dataskyddsmyndigheter inom hela EU. Att fokusera på dataskyddsmetoder och göra regelefterlevnad till en del av arbetsvardagen kommer att räcka en bra bit på vägen för att undvika de omfattande konsekvenserna av ett dataintrång.

Verktyget OpenText Content suite är enligt Gartner en dokumentlösning för att säkrare kunna uppfylla GDPR:s krav på Svenska företag.

Demofilmer

KLICKA HÄR och titta på några korta exempelfilmer som visar OpenText™ Content Suites möjligheter och styrkor för din verksamhet.

Licenser

Vi är certifierad samarbetspartner och återförsäljare för OpenText™. Vi är en heltäckande partner gällande licens, kompetens och utbildningar inom de teknologier vi arbetar med. Kontakta oss för mer information.

Läs mer

OpenText™ Content Suite Executive Brief
 
OpenText™ Content Suite Platform Product Overview
 
OpenText™ Content Server Product Overview
 
 
Swedwise är partner till OpenTextSwedwise är partner till OpenText