Content Suite and Content Server

OpenText Content Suite & Server

Vårt team har omfattande erfarenhet av OpenText Content Suite och Content Server. Det är ett komplett, mycket skalbart och webbaserat dokumenthanteringssystem med en säker databashantering för delning av allt verksamhets relaterat innehåll. Det möjliggör hantering och arkivering för Microsoft SharePoint, Extended ECM for SAP Solutions, Extended ECM for Oracle® E-Business Suite, e-posthantering samt integrering med andra EIM-lösningar från OpenText.

Content Suite Fördelar

KRAFTFULLA NAVIGERINGSVERKTYG

Lagra strukturerade data som till exempel information från undersökningar, förfrågningar och formulär.

REST API

Gör det möjligt för utvecklare att snabbt bygga en applikation ovanpå Content Server.

Widget Framework

En uppsättning HTML5-widgetar som är återanvändbara och kan användas för att visa innehåll och funktioner från Content Server i olika webbapplikationer.

UTÖKAD PLATTFORM

OpenText Content Suite Platform har en mängd valfria, helt integrerade applikationer för organisationer med specifika krav.

Content Server

OpenText Archiving for Content Server är en viktig komponent i Enterprise Content Management Suite. Sofistikerade ECM-funktioner ger organisationer bättre möjlighet att upprätta informationssäkerhet och styrning för allt innehåll och alla verksamhetsprocesser i organisationen.

 • Säkerställ autenciteten i allt arkiverat material
 • Spara detaljerade logglistor över aktiviteter
 • Fastställ arkiveringsregler

Archive Server

The OpenText Archive Server är en skalbar, integrerad tjänst för arkivering av allt verksamhetsrelaterat innehåll. Innehållet arkiveras i en säker dokumentdatabas. På så sätt kan du vara säker på att alla dokument lagras säkert i åratal och ändå finns tillgängliga när du än behöver dem.

 • Allt-i-ett-arkiv – Lokal eller molnbaserad arkivering av alla typer av innehåll, säker och central hantering.
 • Arkiv för Google® Apps – Komplett lagring, retention och hantering av arkivhandlingar för bland annat Google Gmail.
 • Arkiv för Microsoft Exchange, Lotus Notes och File Systems – avancerad arkivering av företagets samtliga e-post- och filsystem.

tempobox

Tempobox skyddar dina privata dokument från att bli offentliga och garanterar att filer inte tas bort om någon tar bort dem från molnet.

 • Transparent integrerad i datorupplevelsen
 • Enkel hantering av logglistor, versionskontroller och tillstånd
 • Omedelbar synkronisering av innehållet på samtliga enheter
 • Flexibel installation

AppWorks

AppWorks är OpenTexts nya utvecklarplattform. Den visar Content Server API och REST APIs från andra EIM-plattformar som en enda standardiserad RESTful API. Med AppWorks Gateway kan utvecklare ta fram appar i HTML5/CSS och JavaScript, i vilket IDE de vill med valfria verktyg, ramverk och startsekvenser. De kan därefter driftsätta appen direkt till användarna via en rad enhetsprofiler som till exempel på webben, mobiler och datorer.

OpenText EIM Lösningar för Microsoft® Office 365

I en digitaliserad värld ger OpenTexts EIM-lösningar för Microsoft Office 365 organisationer stöd i digitaliseringsarbetet och ser samtidigt till att alla krav på efterlevnad och informationsstyrning upprätthålls inom Microsofts molntjänster.

 • Integration med MS Exchange online
 • Integration med MS Sharepoint online
 • Integration med MS Office apps and office professional plus

Licenser och Support

Vi är certifierad samarbetspartner för OpenText Select och Support. Vi tillhandahåller licenser, uppgraderingar och utbildningar inom de teknologier vi arbetar med, bland dessa OpenText StreamServe (Interactive Correspondence), OpenText Content Server, Archive Server och Tempobox. Kontakta oss för mer information.

LÄR DIG MER

OpenText Content Suite Platform

OpenText content server Archive

OpenText StreamServe AdHoc-Reviewer

OpenText StreamServe Composition Center

OpenText TempoBox Product Overview

OpenText Appworks

Opentext eDocs for MS Sharepoint

OpenText Content server Product Overview