OpenText™ Media Management

OpenText™ Media Management är enligt Forrester branschledande. Lösningen hjälper dig att hantera företagets alla video-, bild- och ljudfiler på ett och samma ställe – från skapande till konsumtion. Lösningen förbättrar organisationens affärsprocesser genom att automatiserat förmedla digital media i anpassade, kontrollerade och säkra format. Stödet används med fördel både för interna och externa kommunikationsvägar med behov av digitala mediaformat.

DAM och PIM – Vad är skillnaden?

Den viktigaste skillnaden är att Digital Asset Management hanterar alla digitala tillgångar som en organisation kontrollerar, medan Product Information Management fokuserar på en produkts livscykel.

Digital Asset Management versus Product Inofrmation Management.

Digital Asset Management hjälper dig att hantera företagets alla video-, bild- och ljudfiler på ett och samma ställe – från skapande till konsumtion.

När behöver jag DAM?

 • När det är manga människor inblandade i många olika processer kring filerna.
 • När det finns en stor mängd filer.
 • När det behövs en central lagringsplats för bilder/ljud/video.
 • När åtkomst av bilderna behövs ofta, och från både på kontoret och mobilt.
 • När filerna ofta delas med både interna och externa resurser.
 • När snabbhet och ’time-to-market’ är viktigt.

OpenText™ Media Management  samverkar direkt med många andra verktyg för marknadsföring-, process-, och verksamhetsstöd. OpenText Media Management är en del av flera plattformar, exempelvis OpenText™ CCM och Content Suite.

Enkelt ordning och reda

När det är manga människor inblandade i många olika processer kring filerna, OpenText™ Media Management ger din organisation en central lagringsplats för bilder/ljud/video. Lösningen kan kontrollera och förmedla företagets alla digitala media-resurser på ett standardiserat sätt, öka säkerheten och möjliggör rätt ljud, bild och text till kunder och partner, automatiskt i rätt format till den enhet mottagaren använder.

Build better brand value, content marketing and customer experiences by maximising the lifetime value and ROI of your digital assets.

Maximera värdet av era digitala resurser.

Maximera värdet av era digitala resurser

OpenText™ Media Management följer användaren sina processflöden, för att producera, publicera och på valfri kanal distribuera digital media via en säker och skalbar plattform:

 • Underlätta samarbete: Förbättra dialogen mellan externa och interna avdelningar i deras arbete med skapande, reviderande och godkännande av digitala produktioner.
 • Mobilapp: Notiser gör dig uppmärksam på när du har en uppgift att hantera.
 • User Experience Improvements: Det användarvänliga gränssnittet möjliggör enklare och snabba förändringar i projekten.
 • Rich Media Analysis: Autotaggning av metadata för snabbare och bättre sökresultat.
 • Dynamiska format: Originalfilen autorenderas för optimerad visning för tryck, på webb eller i aktuell kanal.

Intelligent lagring

OpenText™ Media Management möjliggör automatiserade rutiner för lagring av analog och digital media. Det inkluderar även de processer och sammanhang där mediet används. Verktyget kan användas både för filer som är lagrade lokalt och i molnet.

OpenText™ Media Management

Intelligent storage management gives you multiple options based on the content

Demofilmer

KLICKA HÄR för tillgång till en sammanställning av korta introduktionsfilmer som visar OpenText Media Managements möjligheter och styrkor i din verksamhet.

Opentext Media Management Licenser

Swedwise är en certifierad OpenText™ partner. Vi tillhandahåller licenser, uppgraderingar och utbildningar. Kontakta oss för mer information.

Läs mer

 
OpenText™ Media Management Product Overview
 
OpenText™ Media Management: Enabling Your Media in the Digital World Executive Brief
 
OpenText™ Media Management Connector for Content Server Product Overview
 

Swedwise är partner till OpenTextSwedwise är partner till OpenText