Kofax ReadSoft Invoices

Oavsett om dokument finns på papper eller i elektronisk form OCR-tolkar, extraherar och validerar Kofax ReadSoft Invoices intelligent informationen enligt fördefinierade regler. Lösningen skapar en snabbare process och integration med ert ERP ger en mer exakt bild av inköp samt möjliggör bättre lager- och kassahantering. Validerar automatiskt summor, momsbelopp och matchar fakturor mot inköpsorder.

Automatiserar skanning, tolkning och arkivering av alla fakturor

Frigör personal för mervärdesuppgifter

Gör det möjligt för personal att hantera mer strategiskt arbete

Kompletta revisionsspår och synlighet

Säkerställa efterlevnad och få kontroll genom att ha transparent åtkomst till fakturaprocessen

Sömlös integration

Snabbare bearbetning och jämn integration med ert ERP ger en mer exakt bild av inköp och möjliggör bättre kassahantering

Datafångst och arkivering av alla fakturor oavsett format

  • AUTOMATISERA INKOMMANDE DOKUMENT: Papper, digitala bilder, digitala dokument
  • TYPER: Strukturerade, semistrukturerade, ostrukturerade dokument
  • TECKEN: Tryck/OCR Tolkning, handskrift/ICR, markeringar/OMR, streckkoder
  • MÅL: Arkiv, HR, undersökningar, postorder, PDF, ERP, CRM, folkräkning

Automatiserar enkelt och smidigt med ReadSoft Invoices

Kofax ReadSoft Invoices är en självlärande lösning för ökad igenkänning av återkommande rubriker effektiviserar indexeringsprocessen. Det ingår i Kofax Capture produktserien som erbjuder innovativa lösningar för fakturahantering och fakturascanning anpassade efter ditt företags fakturahanteringsbehov.

Licenser

Swedwise tillhandahåller licenser och uppgraderingar för de teknologier för datafångst/fakturahantering som vi arbetar med, däribland ReadSoft Invoices. Kontakta oss för mer information.

Läs mer

Kofax ReadSoft Invoices Kofax ReadSoft Invoices Online Kofax ReadSoft for MS Dynamics