xWare xTrade

Det spelar ingen roll om du redan idag använder xTrade eller om xTrade Business Communications Suite är något helt nytt för dig. Vi hjälper dig med implementeringen och användningen av detta kraftfulla verktyg för affärsintegration och kommunikation.

Vad är xTrade?

xTrade gör det möjligt för dig att samarbeta med partners i olika nätverk, och via olika tekniska lösningar, affärssystem och andra applikationer. Du kan börja med en mindre xTrade Business Connect-enhet och successivt bygga ut ditt informationssystem, hela vägen upp till en stor klustrad VAN-tjänst med separata frontends och bearbetningsmaskiner.

  • LAN- OCH WAN-kommunikation mellan autonoma datorsystem
  • Meddelandeutbyte via godtyckliga format
  • Köhantering, bekräftelser/aviseringar
  • Databearbetning, 
meddelandemappning, transaktionshantering
  •  Spårbarhet via meddelande- och administrationsloggar
  • Homogen loggning. Transaktionsloggar för hela meddelandekedjan, 
allt samlat i en enda logg
  • Godtyckliga krypteringsmekanismer 
Fjärradministrationskonsoler samt lokala konsoler

ROBUST, SÄKERT OCH SPÅRBART

FLEXIBLE INTEGRATION

EMS med redan implementerad mappning och ETL-funktionalitet

E-COLLABORATION

Enkelt att skapa lösningar oavsett vilka IT-system, plattformar eller standarder dina kommunikationspartners använder

SÄKER INTEGRATION

Militär säkerhetsklassning och tillförlitlighet, ackrediterat av NATO

Licenser  och training

Swedwise tillhandahåller licenser, uppgraderingar och training för xTrade. Kontakta oss för mer information.

Lär dig mer

xWare, xTrade Communications Suite

xWare, xTrade Beredskapstjänst

Swedwise Integration Suite featuring xTrade