StoryTeller and XML-out for Infor M3

Förenkla din vardag och hantering av företagets digitala dokument

januari 28, 2020 /

Att kunna förenkla design och redigering av kund- & leverantörsanpassade dokument står högt på många företags önskelista. Men visste ni att M3-användare som har StreamServe Exstream kan förenkla, förändra och förädla sina dokument på ett automatiskt och intelligent sätt?

Här finns en checklista på hur ni med hjälp av StreamServe och Exstream M3-användare kan uppnå en ny kvalitets- och funktionsnivå.

Radera moddar

En stor förbättring är möjligheten att kunna ange anpassad information direkt i XML-filen via gränssnittet i M3. Med detta försvinner många moddars existensberättigande och det är inte längre ett kostsamt IT-projekt att addera relevant information för exempelvis fakturor och orderbekräftelser.

Förenkla förändringsrutiner

Tidigare har ändring av standardinformation i StreamServe (MOM) ofta krävt konsultinsatser. Att ändra på t ex informationstexter och marknadsinformation behöver inte längre kräva IT-personal utan kan på ett kontrollerat sätt skötas av en avdelningsansvarig.

Tillämpa den grafiska profilen

StreamServedokument skapade med hjälp av StoryTeller kan på ett standardiserat och kontrollerat sätt följa organisationens grafiska profil. Anpassning gentemot olika avdelningar, systerbolag och länder sker på ett automatiserat sätt utifrån en dynamisk huvudmall. All intressant affärsinformation finns inte alltid i ett ERP-system. Med StoryTeller kan du addera information från olika datakällor och personalisera innehållet i dokumenten till att bli mottagaranpassad.

Skär bort onödiga konsultkostnader

Den enskilt största effekten av Swedwise projektinsatser vid uppgraderingsprojekt är det kraftigt reducerade behovet av externa timmar för underhåll av StreamServe-dokument efter ”go-live”. Med kortare ledtider för utveckling av dokument blir verksamhetsnyttan påtaglig.

OpenText™ Exstream och StreamServe möjliggör digital kommunikation, oavsett datakälla/-or, som förmedlas via valfri kanal och format (omnichannel).

CCM Kundfall – Benders

Våra kunder beskriver hur de med Exstream har fått en enklare vardag. Dialogen med deras kunder sker dessutom snabbare och på ett bättre anpassat sätt än tidigare.  Läs vår Customer Success Story om hur M3-användare på Benders minskade interna ledtiden för att ändra dokument från i genomsnitt 8,3 dagar till under 30 minuter.

Kontakta oss

Swedwise har hjälpt många företag som är M3- användare. Kontakta oss gärna för referenser innan du planerar att göra ett uppgraderingsprojekt så kommer du garanterat att spara kostnader. Samtidigt kommer vår spetskompetens hjälpa er att svara upp emot verksamhetens krav på funktionalitet att effektivt förmedla relevant företagsinformation. Kontakt sales@swedwise.com eller ring +46 70 279 99 71.