Säkerställ informationsförvaltning och regelefterlevnad

De Åtta Viktigaste Funktionerna i Information Governance

Dagens företag och organisationer hanterar en ständigt ökande volym av information. Ofta sker det i samarbete både internt och externt i olika konstellationer och med olika mottagare. Det är ofta ont om tid, inkorgen är fullproppad och det är ofta svårt att avgöra om rätt person har rätt version av rätt dokument. Swedwise arkiveringstjänster och Enterprise Content Management (ECM) lösningar är framtagna för att se till att du får ut maximal prestanda ur dina processer. Vi arbetar med väletablerade plattformar som OpenText Content Suite samt med våra egenutvecklade portaler för dokumentarkivering.

OpenText Content Suite

Vi har omfattande erfarenhet av användning av OpenText Content Suite. Plattformen säkerställer din informationsförvaltning och regelefterlevnad (compliance), i en värld av ständigt ökande komplexitet. Det möjliggör informationshantering och digitala arkivering.

Utveckla, kontrollera och säkra din information med våra digitala arkiveringstjänster och Enterprise Content Management (ECM) lösningar.

Enkelt att lagra, söka och dela

  • Integrera informationen med system och processer 
  • Distribuera och dela information automatiserat för rätt mottagare och i rätt kontext 
  • Utveckla informationssäkerheten genom hela dess livscykel
  • Integrera sömlöst med kunder, partners och leverantörer
  • Ta ett helhetsgrepp på och förvalta företagets totala informationsbank

Licenser och Support

Vi är certifierad samarbetspartner för OpenText Select och Support. Vi tillhandahåller licenser, uppgraderingar och utbildningar inom de teknologier vi arbetar med, bland dessa OpenText Suite och OpenText Content Server, Archive Server och Tempobox. Kontakta oss för mer information.