LBC ÖKAR PRODUKTIVITET OCH LÖNSAMHET

LBC Logistisk bibehåller administrationsstyrka får nöjdare kunder, större volymer och ökad lönsamhet

LBC Logistik AB är ett transportsäljande företag som är verksamma inom anläggnings-, maskin-, miljö-, fjärr-, volym-, bud- och flyttsektorn. Idag är 70% av transportsedelhanteringen och 50% av fakturahanteringen digitaliserad där företag och kunder tar emot fakturor elektroniskt.

Utmaning

LBC Logistik AB stod inför flera utmaningar. I fokus låg höjda ordervolymer, ökade krav på effektivitet med bibehållen personalstyrka och önskemål om att skapa rutiner som förbättrade arbetsvardagen för de anställda.

LBC Logistik AB

Automatisering och utvecklingen av kopplingarna mellan befintliga processer i verksamheten ger en informationsfördel att använda till affärsnytta.

Lösning

Genom att utveckla automatiserade informations- och dokumentflöden med hjälp av fordonsdatorer och digitala gränssnitt för transportsedlar och fakturering. Med tydligt definierade digitala flöden och processer delges berörda funktioner uppdrag, specifikationer och verktyg på ett både intuitivt och kvalitativt sätt.

Resultat

LBC Logistik gick från att hantera tusentals orders, transportsedlar och fakturor manuellt till att sköta detta digitalt och automatiserat med hjälp av fordonsdatorer och Swedwise lösning för effektiv dokumenthantering. Detta har resulterat i att LBC Logistik, med bibehållen administrationsstyrka, fått nöjdare kunder och hanterar större volymer med ökad lönsamhet.

”Med Swedwise får vi en som förstår våra behov, flöden och vart vi vill” – Henrik Gillisson VD, LBC Logistik AB

Läs mer

Kundcase LBC Logistik Ebook: Digital Process Platforms for the Age of the Customer Kofax ReadSoft Invoices Kofax TotalAgility

Kontakta oss

Vi erbjuder innovativa lösningar för fakturahantering och fakturascanning (datafångst) anpassade efter ditt företags fakturahanteringsbehov. Vi är återförsäljare för Kofax ReadSoft Invoices, TotalAgility och OpenText lösningar. Kontakta oss för mer information.