Region Stockholm ökar säkerheten

Region Stockholm skapar snabbare och mer flexibla informationsflöden

Region Stockholm har ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv. Varje dag året runt skickar Region Stockholm ut tusentals känsliga sjukvårdsdokument. Informationen kan ofta vara komplex och flyttas mellan interna och externa logistikflöden.

Utmaning

Att utveckla och förvalta en plattform bestående av både synkrona och asynkrona flöden av information mellan Region Stockholms cirka 2000 hälso- och sjukvårdsenheter.  För att kunna förändra och lägga till nyare mer flexibla teknologier och agila processer till en traditionell EDI-förvaltning krävs att denna plattform har mycket höga SLA-krav dygnet runt, alla dagar i veckan, året runt.

Lösning

Swedwise Healthcare Suite

En plattform bestående av en rad moduler (bland annat Mulesoft Anypoint Platform, Wisetech xTrade och Nodinite) för såväl den senaste API-ledda utvecklingen till mer traditionell EDI-trafik i stora volymer. Swedwise levererar kompetens och support 24/7/365 till Region Stockholm på hela integrationsplattformen.

Resultat

Plattformen hanterar alla aspekter av systemintegration och ger en enkel och smidig förvaltning med hög säkerhet, kombinerat med en effektiv och agil support.

”Swedwise har en unik kompetens som verkligen kommer oss till nytta.”

– Peter Burell, Domain Integration Architect, Region Stockholm

Läs mer

Region Stockholm Kundcase Swedwise Healthcare Suite (SHS) Våra fokusområden

Kontakta oss

Tillsammans med våra partners MuleSoft, Wisetech, OpenText och Nodinite kan vi dela vår erfarenhet och hjälpa er att lyckas med integrationsmetodik, Hybridintegration, API-driven, Mikrotjänster från tanke till implementation, genom hela livscykeln.