Rexel får Digital Asset Management

Rexel hanterar video-, bild- och ljudfiler på ett automatiserat och centraliserat sätt

Rexel är en av världens största elgrossistkoncerner med verksamhet i 26 länder på tre kontinenter. I Sverige jobbar närmare 800 medarbetare på 62 platser och har en omsättning på ca 5 miljarder SEK (2017). Med över 120,000 artiklar blir en manuell kvalitativ administration kring bilder ohållbar. Rendering och formgivning måste kunna ske på automatisk väg för att täcka in alla produkter.

Utmaning

I flera kundrelaterade processer skapas dokument med information från flera verksamhetssystem. Till dessa dokument önskades även produktbilder som stärker kommunikationen till kund. Med befintligt Product Information Management (PIM) system kan bilder knytas till produkter för ex webb, men det levererar inte till andra verksamhetsbehov, såsom offerter eller liknande. För att det senare ska kunna ske behövs någonting mer. Med över 120,000 artiklar blir en manuell kvalitativ administration kring bilder ohållbar. Rendering och formgivning måste kunna ske på automatisk väg för att täcka in alla produkter.

OpenText Media Management kan kontrollera och förmedla företagets alla digitala media-resurser på ett standardiserat sätt, öka säkerheten och möjliggör rätt ljud, bild och text till kunder och partner, automatiskt i rätt format till den enhet mottagaren använder.

Lösning

Swedwise levererade och implementerade en Digital Asset Management (DAM) plattform (OpenText Media Management) varigenom flera moment i den grafiska produktionen delvis eller helt automatiseras på ett centraliserat sätt. Dessutom klarar systemet ljud och rörliga bilder för motsvarande produktioner på ex webb.

Resultat

Rexel har idag flera centrala affärsdokument som genom Customer Communications Management och DAM automatiskt skapas med information som är anpassad till aktuella produkter och mottagaren av dokumentet. Hela förloppet från texter och produktbeskrivningar med bilder skapas och distribueras via flera olika kommunikationskanaler, på ett automatiserat sätt.

Ladda ner kundcase

Kundcase Rexel Läs mer om våra fokusområden

Kontakta oss

Vi är certifierad samarbetspartner för OpenText Select och Support. Vi tillhandahåller licenser, uppgraderingar och utbildningar inom de teknologier vi arbetar med, bland annat OpenText Media Management. Kontakta oss för mer information.