Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) accelererar digitalisering parallellt med traditionell systemintegration och förvaltning

Västra Götalandsregionen är en organisation med 55 000 medarbetare, och har ansvar för sjukvård, kultur, tillväxt, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Swedwise stöder VGR med strategiskt och organisatoriskt arbete som möjliggör Bimodal IT.

Utmaning

Att utveckla och förvalta en integrationsarkitektur. Organisationen kräver anpassning av infrastrukturen till en uppdelad organisationsmodell, där drift, utveckling samt förvaltning renodlas i en omställning mot Bimodal IT samtidigt som mycket höga krav på upptid och stabilitet uppfylls.

Lösning

Swedwise hjälper till att skapa processer för att stödja organisationsförändringar och infrastruktur som är anpassad till Bimodal IT, dvs både en snabbföränderlig agil del och en mer traditionell ”legacy” systemintegration och förvaltning samtidigt i samma organisation.

Bimodal är praxis att hantera två separata men sammanhängande arbetsformer.

Resultat

Arbetet är pågående men har så här långt varit lyckosamt och lett till produktivitetsvinster. Swedwise har hjälpt organisationen att förnya sin integrationsstrategi och gjort arkitekturförändringar inom plattformen som ska realisera integrationsbehov inom Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Utöver tekniska förändringar, som införandet av en API-plattform, anammar organisationen Bimodal IT och ett “Center for enablement” (C4E) har byggts upp sedan 2019 för att bättre vara rustade för API-ledd integration.

 

Läs mer

VGR och Systemintegration Våra fokusområden

 

Kontakta oss

Tillsammans med våra partners, vi är bra situerade för att dela vår erfarenhet och hjälpa er att lyckas med B2B systemintegration, Hybridintegration, API-först, Mikrotjänster införande – från tanke till implementation, genom hela livscykeln. Kontakta oss för mer information.