Kundcase

Genom informationshantering ger vi våra kunder mer tid för sina verksamheter.

+ Göta Energi levererar förbättrade kundupplevelser

Göta Energi driver innovation, tillväxt och skapar ständigt bättre kundupplevelser.

+ LBC ÖKAR PRODUKTIVITET OCH LÖNSAMHET

LBC Logistisk bibehåller administrationsstyrka får nöjdare kunder, större volymer och ökad lönsamhet.

+ Snabbare innovation för VGR

Västra Götalandsregionen (VGR) accelererar digitalisering parallellt med traditionell systemintegration och förvaltning.

+ REGION STOCKHOLM ÖKAR SÄKERHETEN

Region Stockholm skapar snabbare och mer flexibla informationsflöden

+ Rexel får Digital Asset Management

Rexel hanterar video-, bild- och ljudfiler på ett automatiserat och centraliserat sätt.

+ BENDERS LEVERERAR KORREKT INFORMATION I RÄTT TID

Enklare och snabbare kommunikationer med kunder och leverantörer.