OpenText StreamServe och Exstream

Som en OpenText Silver Partner, våra certifierade OpenText Exstream (också känt som StreamServe eller Communications Center Enterprise CCE; en del av OpenText Exstream) utvecklare ökar värdet av dina dokumentflöden.

Varför Uppgradera StreamServe till OpenText Exstream?

OpenText Exstream använder Extreams högpresterande dokumentmotor ihop med StreamServes köhantering och postprocesseringsmöjligheter. Resultat är en kraftig kommunikationsplattform. Din verksamhet kan engagera dina kunder, levörantör m.fl. var som helst och integrera och distribuera dokument hur du vill för mer kopplade kundresor. Med OpenText Exstream kan olika avdelningar inom din organisation ta kontroll och anpassa dokument själv utan behovet att vänta på uppdateringar från IT personal vilket frigör IT-resurser.

 

Swedwise har mycket erfarenhet med OpenText Exstream och StreamServe och kan leverera allt från modifieringar, patchar och uppgraderingar till avancerad integration och utbildning. Om du är en Infor M3-användare kan vi även utöka dina möjligheter så att du kan producera och lägga till meddelanden till dina affärsdokument i M3.

Hur Fungerar Exstream?

LÅTER CHEFER SKÖTA AFFÄRERNA

Affärsansvariga kan själva skapa och administrera marknadsbudskap och -kampanjer, vilket frigör IT-resurser

ANPASSA BUDSKAPET EFTER KUNDEN

Skapa dokument som är individuellt anpassade till varje kund, till exempel erbjudanden som syftar till att generera mer- eller korsförsäljning.

EN KRAFTFULL ARBETSMILJÖ

Omfattar alla delar av dokumentproduktionen: framtagning, processautomation och utdata

SKAPA. AUTOMATISERA. DISTRIBUERA.

Med OpenText Extream Plattform kan du lägga till kund- eller leverantörsspecifik information, marknadsmeddelanden m.m. till existerande dokument som redan används i befintliga kommunikationsflöden. Att administrera detta kräver ingen åtgärd från IT-avdelningens sida – vilket leder till korta ledtider. Från beslut till ny marketingkampanj handlar det om minuter.

CUSTOMER COMMUNICATIONS ENTERPRISE

OpenText Exstream är skalbart i alla dokumentdrivna verksamhetsprocesser och gör det möjligt för organisationer inom B2B och B2C att vid behov skapa, producera och distribuera företagsdokument via ett enda oberoende kommunikationslager.

 • AD HOC CORRESPONDENCE: Webbaserad åtkomst till förhandsgodkända mallar
 • COLLECTOR: En färdig referensdatabas lagrar dokument som kan granskas, hämtas eller skickas igen sekundsnabbt
 • COMPOSITION CENTER: Praktiskt verktyg för skapande och kontroll av korrespondens
 • CORRESPONDENCE REVIEWER: Automatisk webbaserad process som granskar, modifierar och godkänner korrespondens
 • STORY TELLER: Skapa avancerade dokumentmallar i bekant DTP-miljö

DIGITALISERA UTAN ATT TAPPA I SERVICEKVALITET

Några exempel på typiska verksamhetsssytem som använder OpenText Exstream och StreamServe:

 • Microsoft Dynamics AX
 • OpenText Content Server
 • mySAP, SAP
 • Infor M3
 • Jeeves Jeeves Information Systems
 • ASW BS enterprises

Ny modul till Infor M3

Vår erfarenhet och expertis av M3 med Interactive Correspondence, adderar dokumenthantering genom StreamServe till ditt M3 system. Vårt mål är att maximera funktionalitet och värdet av din affärsprocess i ditt verksamhetssystem. Läs mer här.

Exstream och StreamServe Licenser och Support

Vi är en certifierad samarbetspartner för OpenText Silver och Support. Vi tillhandahåller licenser, uppgraderingar och utbildningar inom de teknologier vi arbetar med, bland dessa OpenText Exstream, StreamServe (Interactive Correspondence) och  OpenText Content Server . Kontakta oss för mer information.

läs mer

STREAMSERVE EXECUTIVE BRIEF

STREAMSERVE AUTOMATED CCM

STREAMSERVE IN SUPPLY CHAIN

OpenText StreamServe Composition Center

OpenText StreamServe AdHoc and Composition Reviewer

OpenText Content Suite Platform