SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR DITT FÖRETAG

Vi digitaliserar din verksamhet

Vårt utbud av skräddarsydda dokumenthanterings lösningar, konsulttjänster och licensieringsmodeller möjliggör automatisk distribution av information i alla sorters ERP-miljöer, bland dessa: Infor M3, Microsoft Dynamics AX, SAP mySAP Jeeves och BS enterprises ASW.

Få den rätta lösningen

Swedwise är certifierade experter inom en mängd output management, datafångst samt arkiverings lösningar, bland annat OpenText StreamServe och ExstreamContent Suite & Server, Kofax Data Capture, och Nuance AutoStore.

Digitalisation. Your Way.

Med Swedwise får du alltid det mest kostnadseffektiva sättet att paketera, distribuera och automatisera din organisations data.

+ Utdatahantering

Med våra expertkunskaper kan du skapa en skräddarsydd lösning för automatisk distribution av intern- och externkommunikation från valfritt affärssystem till alla typer av medier och distributionskanaler.

+ Datafångst

Swedwise kan förse dig med en helt integrerad datafångstlösning som låter dig plocka data ur dokument i valfria format som skickas mellan dina olika system.

+ Arkivering & lagring

Våra experter skapar en arkiveringslösning som gör att din verksamhet kan erbjuda en snabbare, säkrare och bättre kundupplevelse och samtidigt ge dig minskade driftkostnader.