CCM på distans Swedwise experter i CCM OpenText Partner

Att alltid vara nära kunden

mars 11, 2021 / ,

Behovet av individanpassad och dynamisk kundkommunikation (CCM) har aldrig varit större. Enligt IDC är Customer Experience direkt avgörande för en framgångsrik kundrelation. I och med pandemin, där vi i allt större omfattning tvingats arbeta på distans, ställs helt andra krav än tidigare på verksamhetens verktyg för relationsbyggande samarbete och kommunikation.

En produkts eller tjänsts kvalitet kommer till stor del definieras av hur vi upplever att det är att konsumera den. Även inom B2B blir det allt viktigare med att på ett automatiserat sätt kunna serva kunder, partners och leverantörer med rätt information vid rätt tillfälle. Dessutom kommunicerat via de otal olika kanaler som mottagaren själv väljer. Idag begränsas många företag till ett effektivt samarbeta genom sina befintliga CCM lösningar. Men du måste inte riva allt och bygga nytt. Återanvänd det som är bra och utvecklas vidare med det nya.

Se webbinariet: Using Collaborative Communications to Drive Better CX in a post-covid world

 

Oavsett om du idag är en användare av OpenTexts lösningar eller inte, så har du många kunskaper att vinna när du lyssnar till intressanta insikter och fakta från ledande experter som deltog på OT ™ World 2020 . I detta webbinarium leder Marci Maddox från IDC med Randy Sparks och Tami May från OpenText dig igenom hur man hanterar CCM digitalt och skapar förbättrade kundupplevelser även när ditt team arbetar på distans.

Några frågeställningar:

Why a collaborative approach to communications is the future?

How do you overcome the challenges of enabling and managing new communications?

What ways are there to reinvent a remote workforce create content that connects experiences?

Vill du veta mer? Ta en digital fika med oss!

Vi har hjälpt många företag att skapa bättre förutsättningar till detta. Våra kunder beskriver att de uppnått tryggare projektleveranser, gladare medarbetare och minskat behov av extern kompetens.

Kontakta oss på sales@swedwise.com eller ring på +46 70 279 99 71. Vi kommer se till att du får en god stund tillsammans med en av våra experter här på Swedwise.