Content is Key. Context is king.

Content is key, Context is king

juni 28, 2021 /

Det är lite drygt ett år sedan vi beskrev hur Corona-pandemin skulle få digitaliseringen inom många organisationer att accellerera. Nu ser vi att företagen fortfarande måste hantera än mer data från allt fler källor med ökande styrningskrav. Verkygen behöver fortfarande säkerställa att möten sker smidigt – både internt och externt. Manuell hantering av delar i processer som saktar ner effektiviteten finns fortfarande, och kunderna förväntar sig fortsatt att innovationen håller jämna steg med deras krav.

Nya sätt att förhålla sig till Information Management

Det är uppenbart att om organisationer vill fortsätta utvecklas, bli starkare, så måste de fortfarande arbeta med att bli av med informationssilos och ge omedelbar, säker och kompatibel tillgång till både strukturerad och ostrukturerad data. Öka produktiviteten och minska risker; framtidssäkra sig för att ta sig an kommande utmaningar.

“Content is key, Context is king”

I inledningen av pandemin uppmanade vi att företag som dagligen är beroende av sina informationsflöden ska bygga det vi kallar för ”Informationsfördelar”. Vi uppmanar fortfarande till denna strategi. En grundsten i detta bygge är innehållet i informationen. Genom att knyta ihop organisationens olika verksamhetssystem och program till en gemensam informationskälla, framförallt sin affärsinformation, uppnår du informationsflöden som är snabba, skalbara och tillförlitliga.

Tänk om anställda inte längre behöver tillgång till alla system och program för att fatta välgrundade beslut? Om information kan visas direkt i det system eller den dashboard de föredrar att arbeta i. Det skulle möjliggöra ett smidigt informationsflöde, även mellan avdelningar och bolag inom samma koncern. Content Services kan öppna dörren till er affärsinformation; så att du smidigt kan styra, organisera och göra den tillgänglig för personer i hela företaget som har behörighet att komma åt den.

Informationshantering: Innehåll är en viktig nyckel, kommunicerad i rätt kontext blir den avgörande.

Innehåll är en viktig nyckel, kommunicerad i rätt kontext blir den avgörande.

Ta del av webbinariet “Content Services Keynote” från det senaste Opentext world – Manage the Content that Powers Modern Work

Ladda ner presentationen här

Vill du veta mer? Ta en nätfika med oss!

När det är dags att ta din informationshantering till nästa nivå välj den leverantör som förenklar vardagen och ger dig framtidssäkra processer. Vi har hjälpt många företag att skapa bättre förutsättningar för detta. Trygga projektleveranser, glada medarbetare och reducerat behov av externa konsulter.

Swedwise är en partner till OpenText; branschledaren inom Content Services och Extended ECM. OpenText utsågs återigen till en ledare i  Gartner Magic Quadrant 2020 for Content Services Platforms.

Vill du ha mer information om hur vi kan hjälpa dig att optimera er informationshantering, vänligen kontakta sälj på +46 70 279 99 71 eller sales@swedwise.se