Hitta den information du behöver när du behöver den med Extended ECM och anpassningsbara gränssnitt

juni 5, 2020 / , ,

Under det här året har många av oss fått anpassa oss till nya arbetsmetoder. Hur säkerställer du att din verksamhet fortsätter att hantera, distribuera och använda information på ett effektivt sätt?

Ta ett helhetsgrepp: Hitta den information du behöver, när du behöver den

En grundläggande princip för god informationshantering är att se till att information är lämplig för ändamålet; både för dess primära syfte och för dess potentiella sekundära användning. Detta inkluderar också att informationen är standardiserad så att medarbetarna kan dra full nytta av den, vilket ger förutsättningar för ännu mer värde för alla användare.

Smidiga informationsflöden med anpassningsbara gränssnitt

Detta innebär att användare inte längre behöver tillgång till alla system och applikationer för att fatta bättre beslut. Det uppnås genom att bygga vyer utifrån användarnas och verksamhetens behov. De kan få information direkt tillgänglig för dem i det system eller den ”dashboard” de föredrar att arbeta i. Till exempel, SAP-innehåll blir automatiskt tillgängligt för Salesforce-användare baserat på metatag-anslutningar. Detta är ”Content in Context”.

Nedför är ett exempel hur man kopplar information och dokument till befintliga system med ett gemensamt och/eller individuellt gränssnitt – anpassat utifrån behörighet, person, roll etc.

Du behöver inte gå utanför befintliga affärsprocesser

Ett annat bra exempel på ”Content in Context” är hur Microsoft Teams nu har blivit ännu viktigare i och med det ökande distansarbetet. Genom att integrera de aktiviteter och innehåll som skapats i Teams, med organisationens content-management plattform, kan informationen sedan vara tillgänglig via andra applikationer. Detta hjälper till att utöka värde till verktygen utöver deras ursprungliga användning.

User Adoption

När användare har den information de behöver mer tillgänglig, fattar de smartare, snabbare beslut och kan fokusera på de mer kritiska uppgifterna. Genom att ta bort produktivitetshinder, kan en övergripande och central hantering av innehåll leda till mer ”användaranpassning” och därmed ökad flexibilitet. Dessutom ökar det säkerheten och regelefterlevnaden.

Få bättre Regelefterlevnad

Att ansluta innehåll till den digitala verksamheten är grunden för ”The Intelligent Connected Enterprise”. Extended ECM öppnar dörren till organisationens all data; så att du enkelt kan styra, organisera och göra informationen tillgänglig för din personal i hela företaget (beroende på behörigheter). Människor och processer blir mer anslutna och produktiva på det sätt som fungerar för dem. Samtidigt ökar mängden information som tas under kontroll.

Med ”Extended Content Services” (ECM) löser vi produktivitetsproblem och utvidgar bästa praxis för styrning till processer..

Hur ansluter du dina digitala arbetsplatser till ditt digitala företag?

Här är några saker att komma ihåg när du granskar hur Content Services och Extended ECM kan bidra till att maximera dina affärsprocesser:

Checklista:

Metadata gör innehållet smartare och erbjuder sammanhang. Metadata gör också att tidigare ostrukturerat innehåll att kopplas till kritiska affärsprocesser.

Integrerad ”Content services” mot ledande affärssystem möjliggör anpassningsbara, rollbaserade upplevelser som inkluderar vad användare behöver se – hur, när och var de vill. Användare kan nu se hela bilden utan att lämna applikationen eller gränssnittet som de är mest bekväma med.

Genom att bygga på en befintlig ECM-plattform med ”Extended Content Services” (ECM) löser vi produktivitetsproblem och utvidgar bästa praxis för styrning till processer, ett steg i taget.

Genom att skapa en ”enda källa till sanning” görs information tillgänglig till att driva innovation, förbättra kundupplevelser och en minskad risk.

Hur kan ni maximera dina affärsprocesser med Content Services?

Swedwise är en partner till OpenText; branschledaren inom Content Services och Extended ECM. OpenText utsågs återigen till en ledare i Gartner Magic Quadrant 2019 for Content Services Platforms. Vill du ha mer information om hur vi kan hjälpa dig att optimera er informationshantering, vänligen kontakta sälj på +46 70 279 99 71 eller sales@swedwise.se