Hur Swedwise påverkas av COVID-19

Hur Swedwise påverkas av COVID-19

mars 16, 2020 /

Hälsan och säkerheten för Swedwise kunder och medarbetare är vår högsta prioritet. Sedan utbrottet av COVID-19, har vi startat upp en krisberedskapsgrupp som noga följer och agerar på rekommendationerna från krisinformation.se och regeringens beslut i frågan om coronaviruset och som säkerställer att alla beslut tas i enlighet med detta.

Närvaro på våra kontor

För att motverka virusspridning har vi förtydligat riktlinjerna kring handhygien och instruktioner om att i den mån det är möjligt, jobba hemifrån. Hemkarantän är praxis för de som varit i utsatta områden och reserestriktioner för framtida resor har införts. Större möten och utbildningar som inte kan tas online har också ställts in.

Support och beredskap

Då i stort sett samtliga av våra support- och beredskapsåtaganden kan genomföras på distans påverkas inte Swedwise leverans av support- och beredskapstjänster märkbart.

Leveranser och kundmöten

Vårt mål är att leverera tjänster utan avvikelser som vanligt. I syfte att minska risken för smittspridning, så minimerar vi resor och kundbesök med personliga möten. Swedwise har väl utvecklade resurser och teknik för att kommunicera och arbeta med våra kunder med hjälp av digitala verktyg, och vi kommer därför i möjligaste mån styra om flertalet av våra möten till videosamtal eller motsvarande. Leveranser kommer att i möjligaste mån utföras på distans.

En hög servicenivå och en säker miljö

Vi kommer att skicka ut uppdateringar om det kommer nya bestämmelser eller om vi av annan anledning behöver justera utförandet av våra tjänster. Swedwise kommer att göra sitt yttersta för att fortsatt tillhandahålla en hög servicenivå och en säker miljö runt vår verksamhet och våra leveranser.

Tack för fortsatt förtroende, både i goda tider och ännu mer, under dessa utmanande tider.