Capture. Manage. Output. Professionellt. Som kund till Swedwise är ni i gott sällskap

juni 20, 2022 /

Som kund till Swedwise är ni i gott sällskap. Våra kunder beskriver hur de med hjälp av oss har fått en förenklad vardag. De kan enkelt via affärsdokument och informationsflöden interagera med kunder, leverantörer och interna resurser.

Från fakturor och avtal till följesedlar och aviseringar, dokument skapar en brygga mellan kund och leverantör, arbetsgivare och medarbetare. Ändå utnyttjas mycket av denna information inte för att göra vårt arbetsliv enklare. Symptomen på ineffektiv informationshantering är ofta tydliga: För mycket tid lagt på att söka efter rätt information; att regelbundet återskapa; att använda flera system för att lagra liknande eller relaterade dokument m.fl.

Dessa problem kan kännas överväldigande när de betraktas som en helhet men lösningen är ofta mycket enklare än väntat. Läs vidare!

Kommunikation på ett enkelt, automatiserat och professionellt sätt med Exstream

Customer Communications Management (CCM), till vardags ofta kallat “output.” Du tänker kanske “utskrift,” vi på Swedwise tänker: “kommunikation.” OpenText™ CCM-plattform Exstream erbjuder mycket mer än “bara” utskrifter. Med Exstream skapar ni enkelt en verksamhetsdriven kommunikation via en rad olika kanaler och med en hög grad av Självservice.

Med Exstream kan ni till och med konsolidera data från multipla källor, addera avancerad affärslogik för att passa unika verksamhets- och kundbehov. Från en och samma plattform kan ni enkelt skapa och kommunicera allt ifrån etiketter och utskrifter till professionella affärsdokument. Exstream säkerställer den grafiska profilen och automatiserar en mottagaranpassad elektronisk kommunikation via omnichannel. Lösningen bör vara en hörnsten i ert CX-arbete.

En Centraliserad CCM plattform för alla behov

OT Exstream Content Suite

Intern och extern kommunikation anpassad för mottagaren på ett enkelt, automatiserat och professionellt sätt.

Snabb och kontextuell informationshantering i den digitala verksamheten

Organisationer skapar och hanterar idag en ständigt ökande ström av information. Samtidigt kräver användare, snabbare, smidigare och enklare tillgång till affärsrelevant data. Hur en verksamhet konsoliderar sin data och hur de kan arbeta med den, definierar hur framgångsrika de är med att ta vara på de nya möjligheterna och införliva dem i en integrerad digital framtid.

The Swedwise Way

Vi har därför utvecklat ett koncept till låg kostnad, med högt värde, hög effektivitet och låga inlärningströsklar som syftar till att effektivt ta hand om en organisations informationsflöden, ett steg i taget. Baserat på lösningar såsom OpenText™ Content Suite, med standardiserad konfiguration utifrån bransch “best practice” möjliggörs en snabb, kostnadseffektiv och kontextuell Informationshantering.

OpenText Content Suite

OpenText Content Suite ger enligt Gartner en branschledande lösning för att uppfylla GDPR:s krav och säkerställer regelefterlevnad.

Lär dig om hur du kan ta din informationshantering till nästa nivå

Med våra konsulters specialistkompetens och med ledande anpassningsbara lösningar, hjälper vi våra kunder att ta kontroll över informationsflöden, att enklare och säkrare skapa integrationsmöjligheter mellan affärssystem och att automatisera affärsprocesser genom digitalisering.

Ladda ner broschyren om Swedwise och våra fokusområden här.

Som kund till Swedwise är ni i gott sällskap. Våra kunder beskriver hur de med hjälp av oss har fått en förenklad vardag.

Ta steget till en enkel, framtidssäker och professionell informationshantering

Fånga och dra nytta av kraften i er affärsinformation. Oavsett om ni planerar för en ny lösning eller vill utveckla en befintlig, så kan Swedwise hjälpa er.

Make time for the good. Ta er informationshantering till nästa nivå. Prata med vår Key Account Manager David Hedström. Ring +46 730 82 31 80.