Enterprise information management (EIM)

I den digitala ekonomin är information den viktigaste tillgången, men få verksamheter utnyttjar dess verkliga potential för att skapa konkurrensfördelar. Digitaliseringen ritar drastiskt om affärsmodeller, kundbeteenden, varuflöden och konsumtionsmönster. För att möta förändringarna behöver din organisation bygga en stabil grund som klarar växande informationsvolymer och allt högre krav från den egna organisationen, kunder och lagstiftare.

Hitta rätt lösning

Med Swedwise får du alltid det mest kostnadseffektiva sättet att paketera, distribuera och automatisera din organisations data.

Vårt utbud av skräddarsydda lösningar, konsulttjänster och licensieringsmodeller möjliggör automatisk distribution av information i alla sorters ERP-miljöer, bland dessa: Infor M3, Microsoft Dynamics AX, SAP mySAP Jeeves och BS enterprises ASW.

+ Digital Process Automation (DPA)

Arbeta effektivare genom att hantera och optimera affärsprocesser, arbetsflöden och ärenden.

+ Customer Communications Management (CCM)

Omnikanal kommunikation via alla enheter.

+ Digital Asset Management (DAM)

Digital Asset Management hjälper dig att hantera företagets alla video-, bild- och ljudfiler på ett och samma ställe – från skapande till konsumtion.

+ Enterprise Content Management (ECM)

Hantera information genom hela dess livscykel. Få kontroll över din information och hitta balansen mellan kostnad, risk och värde.