Customer Communications Management (CCM)

Make time for the customer. Make time for innovation. Make time for the good. Swedwise är specialister inom Customer Communications Management (CCM) lösningar.

VAD ÄR CUSTOMER COMMUNICATIONS MANAGEMENT?

Förenkla

Med hjälp av automation förenklar ni processerna för er affär.

Förbättra

Arbeta proaktivt med förbättrade informationsflöden.

Förädla

Utveckla dina processer med förädlad information.

STREAMSERVE – EN DEL AV EXSTREAM PLATFORM

StreamServe förenklar design och redigering av kund- & leverantörsanpassade dokument och möjliggör detta genom att exempelvis placera förändring och utveckling av dokumenten direkt i verksamheten. Behörighetsstyrning möjliggör utveckling närmare verksamheten på ett kontrollerat och säkert sätt. Förändringsprojekt är inte längre lika beroende av IT-avdelningen. Skapa, producera och distribuera företagsdokument via ett enda oberoende kommunikationslager. Förädla er kunddialog på ett intelligent och enkelt sätt!

 

STORY TELLER: Skapa dynamiska dokumentmallar i bekant miljö.

COMPOSITION CENTER: Regelsätt och kontrollera innehåll samt säkerställer företagets grafiska profil.

AD HOC OCH REVIEWER: Förändra eller lägg till innehåll on-demand, förhandsgranska och publicera.

COLLECTOR ARKIV: Lagra dokument, granska, hämta och skicka sekundsnabbt.

Oberoende datakällor

Customer Communications Management möjliggör digital kommunikation, oavsett datakälla/-or, förmedlad via ett 60-tal utformat (OMNIchannel). Några exempel på typiska verksamhetsssytem som använder OpenText Exstream och StreamServe:

  • Microsoft Dynamics AX
  • SAP mySAP
  • Infor  M3
  • Jeeves Information Systems Jeeves
  • BS enterprises ASW

Licenser och fortbildningar

Vi tillhandahåller licenser, uppgraderingar och fortbildningar inom de teknologier vi arbetar med. Kontakta oss för mer information.