Swedwise är en certifierad OpenText partner. Vi tillhandahåller licenser, uppgraderingar och utbildningar. Kontakta oss för mer information.

Digital Asset Management (DAM)

Digital Asset Management hjälper dig att hantera företagets alla video-, bild- och ljudfiler på ett och samma ställe – från skapande till konsumtion.

DAM och PIM – Vad är skillnaden?

Den viktigaste skillnaden är att Digital Asset Management hanterar alla digitala tillgångar som en organisation kontrollerar, medan Product Information Management fokuserar på en produkts livscykel.

 

Digital Asset Management hjälper dig att hantera företagets alla video-, bild- och ljudfiler på ett och samma ställe – från skapande till konsumtion.

Digital Asset Management hjälper dig att hantera företagets alla video-, bild- och ljudfiler på ett och samma ställe – från skapande till konsumtion.

NÄR BEHÖVER JAG DAM?

  • När det är manga människor inblandade i många olika processer kring filerna.
  • När det finns en stor mängd filer.
  • När det behövs en central lagringsplats för bilder/ljud/video.
  • När åtkomst av bilderna behövs ofta, och från både på kontoret och mobilt.
  • När filerna ofta delas med både interna och externa resurser.
  • När snabbhet och ’time-to-market’ är viktigt.

Så mycket starkare, på ett enklare sätt

Öka säkerheten genom tydligare styrning

Höj kvaliteten och säkerheten. Kontrollera och förmedla företagets alla digitala media-resurser på ett standardiserat sätt.

Enkelt ordning och reda

Skapa, återanvänd och uppdatera enkelt samtliga mediafiler för att snabbare kunna nå ut med budskap och kunddialoger.

Utveckla era kunddialoger

Kommunicera rätt ljud, bild och text till kunder och partner, automatiskt i rätt format till den enhet mottagaren använder.

OPENTEXT MEDIA MANAGEMENT

Utsett av Forrester som en ledande Digital Asset Management plattform OpenText Media Management förbättrar organisationens affärsprocesser genom att automatiserat förmedla digital media i anpassade, kontrollerade och säkra format. Stödet används med fördel både för interna och externa kommunikationsvägar med behov av digitala mediaformat.

 

Build better brand value, content marketing and customer experiences by maximising the lifetime value and ROI of your digital assets.

Maximera värdet av era digitala resurser

 

OpenText Media Management samverkar direkt med många andra verktyg för marknadsföring-, process-, och verksamhetsstöd. OpenText Media Management är en del av flera plattformar, exempelvis OpenText CCM och Content Suite.

OPENTEXT MEDIA MANAGEMENT LICENSER

Swedwise är en certifierad OpenText partner. Vi tillhandahåller licenser, uppgraderingar och utbildningar. Kontakta oss för mer information.

 LÄS MER

The Value of adding DAM

 

OpenText Media Management: Enabling Your Media in the Digital World Executive Brief

 

Managing Global Branding to Improve Your Marketing Relevance Executive Brief

 

Rich Media and Omni-Channel Commerce Expectations Executive Brief