Digital Asset Management

Hantera video-, bild- och ljudfiler på ett automatiserat och centraliserat sätt.

Idag använder vi allt mer bild, ljud och film i presentationen av företagets produkter. Det kan vara i en webbshop, i offerter eller andra kommunicerande forum internt och via partners. Volymerna av mängden media att underhålla, redigera, initiera och revidera växer snabbt. PIM-systemets funktioner räcker inte för verksamhetens alla behov.

Med en Digital Asset Management (DAM) lösning får verksamheten en central lagringsplats för att enkelt kunna skapa, återanvända och uppdatera mediafiler. Här produceras, publiceras och distribueras digitala medier på valfri kanal via en säker och skalbar plattform. Användaren kan i lösningen följa sina processflöden för att producera och publicera på valfri kanal.

DAM och PIM – Vad är skillnaden?

Den viktigaste skillnaden är att Digital Asset Management (DAM) hanterar alla digitala tillgångar som en organisation kontrollerar, medan Product Information Management (PIM) fokuserar på en produkts livscykel.

Digital Asset Management vs Product Information Management

Hantera video-, bild- och ljudfiler på ett och samma ställe – från skapande till kommunikation.

När behöver jag DAM?

  • När det är manga människor inblandade i många olika processer kring filerna.
  • När det finns en stor mängd filer.
  • När det behövs en central lagringsplats för bilder/ljud/video.
  • När åtkomst av bilderna behövs ofta, och från både på kontoret och mobilt.
  • När filerna ofta delas med både interna och externa resurser.
  • När snabbhet och ’time-to-market’ är viktigt.

Så mycket starkare, på ett enklare sätt

Öka säkerheten genom tydligare styrning

Höj kvaliteten och säkerheten. Kontrollera och förmedla företagets alla digitala media-resurser på ett standardiserat sätt.

Förenkla och spara tid

Skapa, återanvänd och uppdatera enkelt samtliga mediafiler för att snabbare kunna nå ut med budskap och kunddialoger.

Utveckla era kunddialoger

Kommunicera rätt ljud, bild och text till kunder och partner, automatiskt i rätt format till den enhet mottagaren använder.

OpenText Media Management

Utsett av Forrester som en ledande Digital Asset Management System: OpenText™ Media Management. Förbättra organisationens affärsprocesser genom att automatisera förmedling av digital media i anpassade, kontrollerade och säkra format. Stödet används med fördel både för interna och externa kommunikationsvägar.

OpenText™ Media Management samverkar direkt med många andra verktyg för marknadsföring-, process-, och verksamhetsstöd. OpenText™ Media Management samverkar med informationsplattformarna OpenText™ CCM och OpenText™ Content Suite.

Digital Asset Management Lifecycle

Maximera värdet av era digitala resurser med OpenText™ Media Management

Kundcase – Rexel

Rexel har idag flera centrala affärsdokument som genom Customer Communications Management och DAM automatiskt skapas med information som är anpassad till aktuella produkter och mottagaren av dokumentet. Kundcase Rexel” ”Läs kundcase här.”]

Kontakta oss

Swedwise är en certifierad OpenText™ partner och tillhandahåller licenser, uppgraderingar och utbildningar bland dessa OpenText™ Media ManagementKontakta oss för mer information.