Digital Asset Management

Hantera på ett automatiserat sätt video-, bild- och ljudfiler. Ett gränsnitt från skapande till kommunikation.

Vi är en återförsäljare till av Digital Asset Management (DAM) där OpenText™ Media Management ingår. Med våra DAM-lösningar får verksamheten en central lagringsplats för att  enkelt kunna skapa, återanvända och uppdatera mediafiler. Här produceras, publiceras och  distribueras digitala medier på valfri kanal via en säker och skalbar plattform. Användaren kan i lösningen följa sina processflöden för att producera och publicera på valfri kanal.

DAM och PIM – Vad är skillnaden?

Den viktigaste skillnaden är att Digital Asset Management (DAM) hanterar alla digitala tillgångar som en organisation kontrollerar, medan Product Information Management (PIM) fokuserar på en produkts livscykel.

 

Hantera video-, bild- och ljudfiler på ett och samma ställe – från skapande till kommunikation.

 

När behöver jag DAM?

  • När det är manga människor inblandade i många olika processer kring filerna.
  • När det finns en stor mängd filer.
  • När det behövs en central lagringsplats för bilder/ljud/video.
  • När åtkomst av bilderna behövs ofta, och från både på kontoret och mobilt.
  • När filerna ofta delas med både interna och externa resurser.
  • När snabbhet och ’time-to-market’ är viktigt.

Så mycket starkare, på ett enklare sätt

Öka säkerheten genom tydligare styrning

Höj kvaliteten och säkerheten. Kontrollera och förmedla företagets alla digitala media-resurser på ett standardiserat sätt.

Enkelt ordning och reda

Skapa, återanvänd och uppdatera enkelt samtliga mediafiler för att snabbare kunna nå ut med budskap och kunddialoger.

Utveckla era kunddialoger

Kommunicera rätt ljud, bild och text till kunder och partner, automatiskt i rätt format till den enhet mottagaren använder.

OpenText Media Management

Utsett av Forrester som en ledande Digital Asset Management system OpenText Media Management förbättrar organisationens affärsprocesser genom att automatiserat förmedla digital media i anpassade, kontrollerade och säkra format. Stödet används med fördel både för interna och externa kommunikationsvägar med behov av digitala mediaformat.

OpenText Media Management samverkar direkt med många andra verktyg för marknadsföring-, process-, och verksamhetsstöd. OpenText Media Management är en del av flera plattformar, exempelvis OpenText CCM och Content Suite.

 

Build better brand value, content marketing and customer experiences by maximising the lifetime value and ROI of your digital assets.

Maximera värdet av era digitala resurser

 

OpenText Media Management Licenser

Swedwise är en certifierad OpenText partner. Vi tillhandahåller licenser, uppgraderingar och utbildningar. Kontakta oss för mer information.

 Läs Mer

The Value of adding DAM

 

OpenText Media Management: Enabling Your Media in the Digital World Executive Brief

 

Managing Global Branding to Improve Your Marketing Relevance Executive Brief

 

Rich Media and Omni-Channel Commerce Expectations Executive Brief