ENTERPRISE SERVICE MANAGEMENT

Stötta helheten kring digitalisering och möjliggör automatiserad hantering av interna- och externa arbetsflöden

Under en vanlig dag ansvarar och hanterar din organisation sannolikt en mängd beställningar på installation av programvaror, ny utrustning samt tillgång till system, filareor och samarbetsytor. Men hur säkerställs det att allt detta blir utfört snabbt och under rätt förutsättningar?
 
Ofta blir dessa behov organisationen övermäktig och bäst hjälp får den som hörs mest. Detta leder till att man åsidosätter policies, godkännanden och inte minst dokumentation.
 
Med en ständigt accelererande digitalisering blir det utmanande att bibehålla kontroll samtidigt som utvecklingsbehoven fortsätter att öka. Dagens organisationer möter alltså många behov från alla delar av organisationen. Det kan handla om mjukvaror, process för nyanställning och tillgång till utrustning, listan kan göras lång.
 

Digitaliserad tjänsteleverans med Enterprise Service Management

Enterprise Service Management (ESM) stöttar en organisation under dess digitala resa och utveckling genom att garantera tillgång till interna och externa tjänster och processer. Allt ifrån utrustning, ledningssystem, rutiner, regler, revisioner och kontroll av digitala processer. Genom att ta kontroll över flödet och orkestrera utförandet av både manuella- och automatiserade uppgifter så får verksamheten tillgång till nödvändiga resurser snabbt och effektivt under kontrollerade former. Med andra ord ESM möjliggör för företag att förbättra kvaliteten gällande sin service, regelefterlevnad, reducering av IT-omkostnader och förbättra säkerheten.
 

Enterprise Service Management

Swedwise hjälper er med effektiv orkestrering av interna- och externa arbetsflöden.

 

Integrerad, roll-baserad och automatiserad arbetsplats

Anställda förväntar sig smarta, rollanpassade och enkla tjänster även på arbetsplatsen, på samma sätt som man i sitt privatliv enkelt och smidigt nyttjar tjänster för att styra sitt hem och sin fritid. Så hur hanterar du förväntningarna om snabb och enkel åtkomst till en mängd tjänster i hela din organisation? Återigen svaret är enkelt: Enterprise Service Management, ett koncept som kombinerar klassisk ärendehantering med modern beställningshantering.

Enterprise Service Management

Swedwise helps you create efficient orchestration of internal and external workflows.

Gör vardagen enklare med rollanpassade upplevelser (EX)

Enligt Forrester ser CIOs ett ökat behov av samarbete i och utanför organisationen. Att främja samarbete genom att göra det lättare att hitta relevant information kommer naturligtvis att påverka slutkunden och de upplevelser de får av ett varumärke.

Digitaliserad tjänsteleverans ger er organisation tillgång till:

 
Sammanhållen beställningsportal för tjänster. Ett gränssnitt där de kan avropa tjänster från organisationens alla olika delar.
 
Enkel översikt av tjänster och anpassning av dem. Enkelt att förändra en tjänst.
 
Säkerställd leverans som orkestreras av plattformen och där automation är enkelt att koppla på.
 
Effektiv support till användarna. Tjänsterna fungerar som grund så att supporten kan automatiseras och effektiviseras.
 
Strategiskt stöd. Med ordning på vem som konsumerar vilken tjänst och under vilka förutsättningar kan organisationen enkelt och snabbt ta del av uppdaterad information som underlättar beslut.
 

Specialister gör skillnad med ITSM

Förenkla vardagen och frigör tid med Swedwises mångåriga kunskap av att etablera en tjänstehantering inom olika organisationer. Vi har erfarenhet av att etablera fullständiga ITSM- lösningar kring ITILs processer samt beställningsportaler med tjänster i hela organisationen så som exempelvis HR, fastighet och ekonomi. Vår långa erfarenhet gör att vi effektivt och med hög kvalitet kan skapa den plattform som krävs.

Förenkla vardagen med Enterprise Service Management

När det är dags att ta digitaliseringen till nästa nivå välj den leverantör som förenklar vardagen och ger dig framtidssäkra processer. Swedwise erbjuder mångårig kunskap i alla delar av att etablera och anpassa ITSM-verktyg och beställningsportaler. Allt ifrån förstudier, projektering, införande till förvaltning och supporttjänster erbjuds. Vi har också praktisk erfarenhet av flertalet moderna ITSM-verktyg från bland annat leverantörer som Broadcom, Microsoft, ServiceNow och iTop.
 
För mer information kontakta  vår Key Account Manager David Hedström  eller ring +46 730 82 31 80.