Api Integration

API-driven integration

Med väldesignade, välförvaltade APIer, kan möjliggöra för din organisation att ta bättre affärsbeslut snabbare – vare sig det är en ny försäljningskanal, en ny marketingkampanj, en ny produktförbättring, en ny partner portal eller en app för att höja produktiviteten hos din personal.

 

Swedwise kan stödja er organisation i att snabbt gå från traditionell EDI till en API-först ledd utvecklingsstrategi utan risk att tappa ackumulerade, upparbetade EDI-kanaler. Jämfört med en ren EDI-växel, ger en API-först ledd ansats större flexibilitet i hur man ansluter till andra parter, samtidigt som man behåller en mycket hög kontroll av accessen till kärnsystem som ERP och liknande.

LÅS UPP DITT DATA – GENOM HELA ORGANISATIONEN

WRAPPERS

Använd “API-wrappers” för att skapa och publicera RESTful APIer ovanpå befintliga EDI-flöden på ett nytt, säkert och enklare sätt.

Mikrotjänster

Skapa en microservices-baserad miljö för att utveckla nya, och befintliga integrationer, som är enklare och snabbare att utveckla, drifta och förvalta.

APPLIKATIONSNÄTVERK

Använd en API-först ledd strategi och skapa ett applikationsnätverk baserat på såväl API-baserad integration som din befintliga traditionella EDI baserade i samma plattform.

Swedwise är partners med den ledande plattformsutvecklaren MuleSoft. Genom att använda vår certifierade expertis på Anypoint Platform, kan vi abstrahera bort EDI-komplexiteten genom API-ledd konnektivitet. Resultatet är en 2- till 5-faldig minskning av utvecklingstiden till att lansera nya initiativ, koppla upp system och partners, och låsa upp data tvärs igenom hela organisationen. Allt detta medan man sänker kostnaden för integration med 30%, och därigenom verkligen möjliggör digital transformation i branscher som transportlogistik, retail och tillverkningsindustri.

Hantera din API-livscykel framgångsrikt

Hur kan din organisation säkerställa att era APIer är designade, driftade och förvaltade på ett bra och framgångsrikt sätt genom hela sin livslängd? Våra certifierade konsulter på systemintegration, APIer och EDI är experter på att skapa fullständig säkerhet, tillförlitlighet och kontroll av dina informationsprocesser. För att ta reda på mer, kontakta Henrik Mörner, Sales, Swedwise Tel: +46 72 211 63 56.

 

LADDA NER

Hantera din API livescykel

Modern Leverantörskedja - En API-först strategi

Swedwise Integration Suite

MS Anypoint Platform Overview