BEFRIA ARBETSPLATSEN

Vi vill att du ska uppleva de positiva effekterna av förändringen direkt. Därför har vi använt vår omfattande erfarenhet för att skapa Hero: Ett administrationsverktyg som ger dig möjlighet att distribuera alla typer av dokument till alla slags medier, oavsett affärssystem.

Ta reda på hur Hero kan garantera säkerhet, effektivitet och kontroll i dokumentprocesser. Besök hero.swedwise.com

ETT SMARTARE SÄTT ATT ARBETA

I moderna verksamhetsprocesser kan förhållandet mellan programstyrd data och ostrukturerad, användargenererad data vara så stort som 10:1. Med Hero kan du migrera och integrera båda datatyperna genom att lägga till metadata i dina befintliga dokument – när som helst i dina fördefinierade processer. På så sätt behåller du kontrollen över all typ av data, oavsett när de lagts till eller vilket system de kommer från.

Befria arbetsplatsen

Ge personalen tillgång till ett enkelt verktyg som gör att de kan hantera alla slags dokument – till exempel fakturor, order eller applikationer – och distribuera dem via olika system och media som utskrifter, e-post, pdf:er, fax eller webben. På så sätt har du alltid kontroll på processerna. Allt från en enda, anpassningsbar mjukvarulösning som installeras på skrivbordsdatorn.

 

 

 

LÄTTINTEGRERAT

 • Flexibel mjukvaruarkitektur
 • Serverapplikation och klientmodell
 • Hög skalbarhet
 • Ingen klientkod lagras lokalt
 • Unik hämtning av paket vid start eller konfigurering

Destinationer

 • Alla dokument lagras centralt
 •  Användarstyrd förhandsgranskning av utskrifter
 • Tillämpa standardprocesser eller specifika åtgärder för varje dokumenttyp

Processtyrning

 •  Lägg till metadata till fördefinierade processer i realtid
 •  Koppla dokument till andra stoppade eller lagrade dokument från arkivet
 •  Få tillgång till omedelbar uppföljning av varje enskilt dokument

 

HERO HANTERAR STRUKTURERADE OCH OSTRUKTURERADE DATA FRÅN Input TILL output

Ta reda på hur Hero kan garantera säkerhet, effektivitet och kontroll i dokumentprocesser. Besök hero.swedwise.com

Behåll kontrollen

SBAB BANK – FALLSTUDIE

Den manuella faxhanteringen blev en flaskhals för SBAB Bank. Hero anpassades därför för SBAB Bank så att användarna skulle kunna förhandsgranska, arkivera och skicka såväl fax som e-post, pdf:er och webbdokument direkt från skrivbordsdatorn. SBAB:s personal distraheras nu mindre av utflödesrelaterade saker och kan i stället koncentrera sig på att ge bättre service och själva lösa kundernas önskemål direkt.

MED HERO FICK SBAB BANK:

 • Överbryggning mellan flera system och applikationer
 • Maximal effektivitet i dokumentprocesserna
 • Kommunikation i olika format via olika kanaler
 • Förbättrad säkerhet i processer och på dokumentnivå
 • Frigjorda IT-resurser
 • En investering som betalade sig på sex månader

AUTOMATISERA PROCESSERNA

TILLFÖR MER KRAFT

 • Kompatibelt med flera kanaler och leverantörer
 • Stöd för öppna API:er
 • Kräver inga ändringar i applikationer
 • BEHÅLL KONTROLLEN
 • Kompatibelt med flera kanaler och leverantörer
 • Stöd för öppna API:er
 • Kräver inga ändringar i applikationer

LÄTTINTEGRERAT

 • Ett enda användarstyrt gränssnitt
 • Dokumenthantering i realtid
 • Preflight-förhandsgranskning
 • Distribution i flera format: utskrifter, fax, e-post, pdf och webb

FRIGÖR RESURSER

Den manuella hanteringen står för upp till 90 % av företagets totala utskriftskostnader. Med Hero kan du spara upp till 650 euro per användare och år.

FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITETEN

Manual handling swallows up 90% of your total visible print output costs.

ÄR DU REDO FÖR FÖRÄNDRING?

Vi är lyhörda för dina unika utmaningar, från första kontakten. Därefter specialanpassar vi Hero så att det passar dina behov. Och ger dig tillgänglig och pålitlig support från det att du börjar använda lösningen.

documonmac

Ta reda på hur Hero kan garantera säkerhet, effektivitet och kontroll i dokumentprocesser. Besök hero.swedwise.com

Ladda ner

WHITE PAPER

herodownload

SUMMARY

herodownload