Infor Movex M3

Vill du som Infor M3-användare kunna utöka dina möjligheter så att du kan producera och lägga till meddelanden till dina affärsdokument i M3 utan hjälp av din IT-avdelning? Du kan förkorta ledtiderna drastiskt med Interactive Correspondence för M3 – en ny modul från OpenText (leverantören av StreamServe/ Customer Communications Enterprise – CCE).

Ny modul till M3 – Interactive Correspondence

Interactive Correspondence är skapad för att vara optimalt flexible och skalbar, samtidigt som den är paketerad för enkel implementation och underhåll även när volymerna ökar. Interactive Correspondence tillsammans med OpenText StreamServe ökar värdet av din output genom att du kan personifiera dina dokument och lägga till marknadsmeddelanden, utan hjälp från IT-personal.

  • Smidig, kontrollerad och kvalitetssäkrad process
  • Ingen behöver scripta eller modda i varken M3 eller StreamServe
  • Inga beställningar om test, eller produktionssättning behövs

Ändringar i en kontrollerad process

På lämplig plats på dokumentet placerar IT-avdelningen en sektion. En rektangulär yta öppnas mot modulen och budskapen som du skapar där. IT-avdelningen fortsätter med att förvalta dokumenten som vanligt och du har en yta där du kan förvalta professionella budskap till era kunder och leverantörer.

TA FRAM VÄRDET UR DITT FÖRETAGSDATA

Du gör nu enkelt dina förändringarna själv. Modulen hjälper dig att simulera och kvalitetssäkra dina budskap och du produktionssätter när du vill och utan ledtid.

  • StreamServe Base: Innehåller alla viktigare komponenter för utformning och distribution av personanpassad kommunikation
  • Kommunikation i stora volymer utformat för snabb utformning och distribution av dokument i stora volymer
  • Interaktiv korrespondens uppfyller behoven hos personal som arbetar med kommunikation, alltifrån marknadsföring och försäljning till support, vare sig det gäller tillfälliga eller efterfrågestyrda lösningar, eller i flera kanaler

KUNDFALL – BENDERS BYGGER BÄTTRE KUNDKOMMUNIKATION

m3-benders-case-study

Utmaningar

Benders är en av de ledande tillverkarna för tak och mark på den nordiska marknaden och växer även inom övriga sortiment för bygghandeln. Ökad digitalisering innebär att Benders kunder gör beställningar, tar emot fakturor och offerter med hjälp av verktyg som Electronic Data Interchange (EDI), via webbportaler eller e-post. Detta leder till färre möjligheter att informera kunder om nya produkter, specialerbjudanden samt att inkludera personliga meddelanden.

 

Som en del av implementeringen av en ny ERP-plattform, M3 från Infor, beslutade Benders därför att förbättra dokumentens sammansättning och produktion. Tidigare när en ny dokumentmall skulle skapas eller ändras var IT-avdelningen tvungen att involveras. Detta skapade höga kostnader och långa ledtider för att implementera förändringar till avtalsdokumentmallen.

 

Lösningen

Benders vände sig till OpenText partnern Swedwise som rekommenderade OpenText Communication Center Enterprise (CCE), tidigare StreamServe och Interactive Correspondence Management.

 

Affärsnytta

Förutom lägre kostnader genom att inte behöva involvera IT-avdelningen för dokumentändringar, minskade Benders ledtiden för att ändra dokument från i genomsnitt 8,3 dagar till mindre än 30 minuter. Med Interactive Correpsondence Management kan man på ett enkelt sätt lägga till information som är relevant för en specifik kund till ett dokument t.ex. kontaktuppgifter, leveransplats och tider. Personalen känner sig också involverad och är mer motiverade eftersom de själva kan uppfylla sina dokumentbehov. Slutligen är programpaketet väldigt lätt och smidigt att implementera då bara en dags utbildning behövs.

 

Du kan läsa mer på OpenTexts hemsida under Customer Success Stories här.

SE SEMINARIET FRÅN WTC

Under 2015/16 driftsatte Benders sin uppgraderade M3-miljö. På årets Working Together Conference för Movex/M3-användare presenterade Mattias Olsson, Operativ Chef på Benders tillsammans med Swedwise hur Benders har tagit kontroll över sina data och sina dokument med Interactive Correspondence.

 

VILL DU VETA MER?

Tillsammans med vår samarbetspartner IsMoTec drar vi nytta av över 40 års erfarenhet av support och utveckling när vi lägger till StreamServes dokumenthanteringsfunktioner i din Infor M3-miljö.

För mer information om OpenText Communications Center Enterprise (StreamServe) och Interactive Correspondence till M3 kontakta Roger Wall, Sälj eller Tel: +46 70 279 99 71 

LEARN MORE

OpenText Benders Customer Success Story

Interactive Correspondence Flyer

Case Study Interactive Correspondence and Benders

OpenText Composition Center (Interactive Correspondence)

OPENTEXT STREAMSERVE ADHOC AND COMPOSITION REVIEWER

OPENTEXT STREAMSERVE EXECUTIVE BRIEF

OPENTEXT STREAMSERVE AUTOMATED CCM