Inobiz DS Mapping

Behöver du integrera och ansluta system inom en verksamhet (EAI) och/eller mellan företag (EDI) och samtidigt integrera systemen med webben (internet)? Med vår expertis på Inobiz DS erbjuder vi kostnadseffektiva, lättanvända och anpassningsbara lösningar för både små och stora system.

Fördelar

Grafisk data mapping, konvertering och transformering

I en visuell miljö kan du snabbt och enkelt utföra konverteringar

Hög produktivitet

Utför enkla konverteringar eller mappningar på mindre än en halvtimme

Kraftfull funktionalitet

Inobiz DS ställer in käll- och målformat för länkning och omvandling av data mellan olika format

Användarvänlig miljö

Genom att ta avstamp i dessa funktioner kan du konvertera mellan i stort sett alla kända format. I Inobiz DS kopplar du samman in- och utdata genom att dra och släppa länkarna med musen. Till exempel:

  • EDIFACT or X12-kataloger
  • XML or XSD-dokument
  • En befintlig SQL-databas
  • WSDL (WebServices)
  • Beprövad EDI-teknologi i enlighet med formatstandarderna EDIFACT, Odette och X12
  • XML-baserad teknologi
  • Modern webbtjänst, som innefattar användning av SOA-lösningar

Licenser

Swedwise tillhandahåller licenser for Inobiz Integration Suite och Development System. Kontakta oss för mer information.

Läs Mer

DS Development Productsheet Inobiz EDI Description