OpenText Content Suite

Dagens företag och organisationer hanterar en ständigt ökande volym av information. Ofta sker det i samarbete både internt och externt i olika konstellationer och med olika mottagare. Det är ofta ont om tid, inkorgen är fullproppad och det är ofta svårt att avgöra om rätt person har rätt version av rätt dokument.

Enkelt att söka, dela och lagra 

OpenText Content Suite Platform är grundstenen i OpenText Enterprise Information Managements (EIM) verktygslåda. Den är en del av ett allomfattande enterprise content management (ECM) -system, designat för att hantera informationsflöden.

OpenText Content suite

Content Suite höjer säkerheten och förädlar information för innovation och tillväxt. Plattformen säkerställer din informationsförvaltning (Information Governance) och regelefterlevnad (Compliance), i en värld av ständigt ökande komplexitet.

Utveckla, kontrollera och säkra din information med våra arkiveringstjänster och Enterprise Content Management (ECM) lösningar.

Utveckla, kontrollera och säkra din information

Leverera oavsett var du är

Förenkla samarbete och informationsdelning oavsett om du gör det från kontoret, på resan eller hemifrån.

Flexibelt & säkert

Försäkra er om regelefterlevnad, dokumentstandard och säkerhet samtidigt som funktionalitet och flexibilitet kan nyttjas av användarna.

Anpassningsbara gränssnitt

Bygg vyer utifrån användarnas och verksamhetens behov. Koppla information och dokument till ett gemensamt och/eller individuellt gränssnitt. Anpassa utifrån behörighet, person, roll etc.

 

Förädlar information för innovation och tillväxt

  • Integrera informationen med system och processer.
  • Distribuera och dela information automatiserat för rätt mottagare och i rätt kontext. 
  • Utveckla informationssäkerheten genom hela dess livscykel.
  • Integrera sömlöst med kunder, partners och leverantörer.
  • Ta ett helhetsgrepp på och förvalta företagets totala informationsbank.

GDPR-säkra

Verktyget OpenText Content Server ger enligt Gartner (okt 2017) en branschledande dokumentlösning för att uppfylla GDPR:s krav på Svenska företag.

Demofilmer

KLICKA HÄR för tillgång till en sammanställning av korta introduktionsfilmer som visar Content Suites möjligheter och styrkor i din verksamhet.

Licenser

Vi är certifierad samarbetspartner för OpenText. Vi tillhandahåller licenser, uppgraderingar och utbildningar inom de teknologier vi arbetar med, bland dessa OpenText Content Suite och OpenText Content Server.  Kontakta oss för mer information.

Läs mer

OpenText Content Suite Executive Brief

 

OpenText Content Suite Platform Product Overview

 

OpenText Content Server Product Overview

 

OpenText Archiving for Content Server

 

OpenText Tempo box