OpenText™ StreamServe och Exstream

OpenText™ Exstream, tidigare StreamServe är numer en del av Exstream Platform. Plattformen möjliggör Omnichannel personaliserad kommunikation (Customer Communications Management) i både mindre och mer omfattande sammanhang. Med hjälp av OpenText™ Exstream intern och extern mottagaranpassad kommunikation sker på ett enkelt och automatiserat sätt.

Förenkla, Förändra och Förädla

Med OpenText™ Exstream Plattform kan du lägga till kund- eller leverantörsspecifik information, marknadsmeddelanden m.m. till existerande dokument som redan används i befintliga kommunikationsflöden. Att administrera detta kräver ingen åtgärd från IT-avdelningens sida – vilket leder till korta ledtider. Från beslut till ny marketing kampanj handlar det om minuter. Kolla in videon och se hur du enkelt kan ta första steget och bädda för en ny generation Customer Communications Management/Customer Experience Management verktyg.

En Centraliserad Plattform för alla behov

Flexibelt

Välj den kanal som du vill använda för att kommunicera med dina kunder. Skapa dokument som är individuellt anpassade till varje kund, till exempel erbjudanden som syftar till att generera mer- eller korsförsäljning.

Enhetligt

En enhetlig grafisk profil som kommuniceras över alla kanaler. Omfattar alla delar av dokumentproduktionen (document management): framtagning, processautomation och utdata.

Personligt

Marknads-, försäljnings- och verksamhetsteam får möjlighet att kommunicera personaliserade budskap direkt med kunderna. Affärsansvariga kan själva skapa och administrera vilket frigör IT-resurser.

StreamServe - En del av Exstream Plattform

OpenText™ Exstream (StreamServe) förenklar design och redigering av kund- & leverantörsanpassade dokument och möjliggör detta genom att exempelvis placera förändring och utveckling av dokumenten direkt i verksamheten. Behörighetsstyrning möjliggör utveckling närmare verksamheten på ett kontrollerat och säkert sätt. Förändringsprojekt är inte längre lika beroende av IT-avdelningen. Skapa, producera och distribuera företagsdokument via ett enda oberoende kommunikationslager. Förädla er kunddialog på ett intelligent och enkelt sätt!

OpenText™ Exstream (StreamServe)

OpenText™ Exstream och StreamServe möjliggör digital kommunikation, oavsett datakälla/-or, som förmedlas via valfri kanal och format (omnichannel).

OpenText™ Exstream: En Ny Generation CCM-Verktyg

  • STORYTELLER: Med StreamServe och StoryTeller skapa ni dynamiska dokumentmallar i bekant miljö.
  • COMPOSITION CENTER: Regelsätt och kontrollera innehåll samt säkerställer företagets grafiska profil.
  • AD HOC OCH REVIEWER: Förändra eller lägg till innehåll on-demand, förhandsgranska och publicera.
  • COLLECTOR ARKIV: Lagra dokument, granska, hämta och skicka sekundsnabbt.

Oberoende Datakällor

CCM möjliggör digital kommunikation, oavsett datakälla/-or, förmedlad via ett 60-tal utformat (Omni-channel). Några exempel på typiska verksamhetsssytem som använder OpenText™ Exstream och StreamServe:

  • Microsoft Dynamics AX
  • OpenText Content Server
  • mySAP, SAP
  • Infor M3
  • Jeeves Jeeves Information Systems
  • ASW BS enterprises

OpenText™ Exstream (StreamServe) till Infor M3 användare

Om du är en Infor M3-användare kan våra konsulter även utöka dina möjligheter så att du kan producera och lägga till meddelanden till dina affärsdokument i M3 utan hjälp av din IT-avdelning. Du kan förkorta ledtiderna drastiskt. Kontakta oss för mer info.

Kundfall – Benders

Våra kunder beskriver hur de med OpenText™ Exstream har fått en enklare vardag. Dialogen med deras kunder sker dessutom snabbare och på ett bättre anpassat sätt än tidigare.  Läs vår Customer Success Story om hur M3-användare på Benders minskade interna ledtiden för att ändra dokument från i genomsnitt 8,3 dagar till under 30 minuter.

 

Läs mer

Om OpenText™ Exstream Plattform

CCM Executive Brief

 

Exstream Content Author Overview

 

Exstream Interactive Overview

 

Exstream Empower Editor

 

Om StreamServe

(Customer Communications Enterprise) som är en del av OpenText™ Exstream Plattform:

Communications Center Enterprise Executive Brief

 

Communications Center Enterprise Product overview

Licenser och Support

Vi är en certifierad samarbetspartner för OpenText™. Vi tillhandahåller licenser, konsultation, uppgraderingar och utbildningar inom de dokumenthantering (document management) teknologier vi arbetar med, bland dessa OpenText™ Exstream och StreamServe. Kontakta oss för mer information.

 

Swedwise är partner till OpenText.Swedwise är partner till OpenText.