OpenText StreamServe och Exstream

En ny generation CCM-verktyg

OpenText Exstream (StreamServe, numer en ”tårbit” av Exstream Platform) möjliggör omni-channel personaliserad kommunikation i både mindre och mer omfattande sammanhang. Din verksamhet kan engagera dina kunder, levörantör m.fl. var som helst och integrera och distribuera dokument hur du vill för mer kopplade kundresor.

SKAPA. AUTOMATISERA. DISTRIBUERA.

Med OpenText Extream Plattform kan du lägga till kund- eller leverantörsspecifik information, marknadsmeddelanden m.m. till existerande dokument som redan används i befintliga kommunikationsflöden. Att administrera detta kräver ingen åtgärd från IT-avdelningens sida – vilket leder till korta ledtider. Från beslut till ny marketingkampanj handlar det om minuter. Kolla in videon och se hur du enkelt kan ta första steget och bädda för en ny generation Customer Communications Management och Customer Experience Management verktyg.

Ökar värdet av dina dokumentflöden

Flexibelt

Välj den kanal som du vill använda för att kommunicera med dina kunder. Skapa dokument som är individuellt anpassade till varje kund, till exempel erbjudanden som syftar till att generera mer- eller korsförsäljning.

Enhetligt

En enhetlig grafisk profil som kommuniceras över alla kanaler. Omfattar alla delar av dokumentproduktionen: framtagning, processautomation och utdata.

Personligt

Marknads-, försäljnings- och verksamhetsteam får möjlighet att kommunicera personaliserade budskap direkt med kunderna. Affärsansvariga kan själva skapa och administrera vilket frigör IT-resurser.

CUSTOMER COMMUNICATIONS ENTERPRISE

OpenText Exstream är skalbart i alla dokumentdrivna verksamhetsprocesser och gör det möjligt för organisationer inom B2B och B2C att vid behov skapa, producera och distribuera företagsdokument via ett enda oberoende kommunikationslager.

 • AD HOC CORRESPONDENCE: Webbaserad åtkomst till förhandsgodkända mallar
 • COLLECTOR: En färdig referensdatabas lagrar dokument som kan granskas, hämtas eller skickas igen sekundsnabbt
 • COMPOSITION CENTER: Praktiskt verktyg för skapande och kontroll av korrespondens
 • CORRESPONDENCE REVIEWER: Automatisk webbaserad process som granskar, modifierar och godkänner korrespondens
 • STORY TELLER: Skapa avancerade dokumentmallar i bekant DTP-miljö

Kundfall – Benders

Våra kunder beskriver hur de med Exstream har fått en enklare vardag. Dialogen med deras kunder sker dessutom snabbare och på ett bättre anpassat sätt än tidigare.  Läs vår Customer Success Story om hur M3-användare på Benders minskade interna ledtiden för att ändra dokument från i genomsnitt 8,3 dagar till under 30 minuter.

plattformsoberoende

Några exempel på typiska verksamhetsssytem som använder OpenText Exstream och StreamServe:

 • Microsoft Dynamics AX
 • OpenText Content Server
 • mySAP, SAP
 • Infor M3
 • Jeeves Jeeves Information Systems
 • ASW BS enterprises

 Infor M3 ANVÄNDARE

Om du är en Infor M3-användare kan vi även utöka dina möjligheter så att du kan producera och lägga till meddelanden till dina affärsdokument i M3 utan hjälp av din IT-avdelning. Du kan förkorta ledtiderna drastiskt. Kontakta oss för mer info.

Licenser och Support

Vi är en certifierad samarbetspartner för OpenText Silver och Support. Vi tillhandahåller licenser, uppgraderingar och utbildningar inom de teknologier vi arbetar med, bland dessa OpenText Exstream. Kontakta oss för mer information.

Läs mer

Om Exstream Plattform

 

CCM Executive Brief

 

Exstream Content Author Overview

 

Exstream Interactive Overview

 

Exstream Empower Editor

 

Om Communications Center Enterprise

(Tidigare StreamServe) som är en del av Exstream Plattform:

 

Communications Center Enterprise Executive Brief

 

Communications Center Enterprise Overview

 

Communications Center Enterprise Product overview