Swedwise Healthcare Suite

Swedwise Healthcare Suite (SHS) är en komplett integrationsmiljö, byggd för att tillfredsställa alla de krav en större vårdgivarorganisation kan ha. Den består av ett antal olika produkter och moduler som kan kombineras på olika sätt för att uppnå maximal nytta – och samtidigt stödja olika organisatoriska och strategiska integrationsmodeller. Den kan enkelt skalas till att hantera vilken last som helst.

Lägre kostnader, med högre kvalitet och produktivitet

SHS stödjer ETL-processering mellan många standardformat inom hälso- och sjukvårdssektorn, såsom HL7 (v2 och v3) DICOM, FHIR, CDA/CCD liksom många andra specifika kommunikations- och dataprotokoll som ex.vis. EDIFACT, Swe-faktura, XML, SFTP, AS/2, PEPPOL och SDK.

Hög volym, hög säkerhet, stabilt och tryggt

Hög Volym

Hanterar miljontals meddelanden per dag, med spårning i MessageTrace

Säker och Stabil

Militära säkerhetsstandarder, ackrediterade av NATO

Snabb Implementation

Snabb och enkel utveckling till en låg kostnad

Applikationsöversikt

Swedwise Healthcare Suite

Swedwise Healthcare Suite jämfört med andra Standardapplikationer

Med Swedwise Healthcare Suite, kan din organisation snabbt migrera från en äldre EDI-baserad integrationsstrategi till en modernare API-ledd strategi, utan risk att förlora några investeringar redan gjorda i befintliga system. Detta leder till en förbättrad förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar i verksamhetsmiljön.

SHS levererar en sömlös miljö att hantera dina integrationsbehov – vare sig de är traditionell EDI eller ”state-of-the-art” publika API-portaler. Våra MessageTrace- och Statisticsmoduler gör det möjligt att följa ett helt flöde, och generera all den statistik som behövs för relevant kontroll och debitering.

Jämfört med en “ren” EDI-lösning SHS kan mycket mer, med hjälp av bl.a. Mulesoft Anypoint Platform kan en riktig, API-ledd utvecklingsmetodik användas för att säkerställa snabb, säker och rationell API-utveckling utan att riskera kopplingar till bakomliggande system såsom ERP och liknande bassystem.

Swedwise Healthcare Suite

Swedwise Healthcare Suite

Plattformkomponenter

SHS ger möjligheten att kombinera olika plattformar och moduler för därigenom ge er organisation en perfekt miljö, såsom:

MuleSoft Anypoint Platform – API-ledd konnektivitet

En ledande platform för API-ledd utveckling, helt kompatibel med de senaste metodikerna som mikrotjänster och DevOps. (Inkl i SHS Synchronous).

xWare xTrade – Hög volym, hög säkerhet

EMS-plattform för högvolymsinstallationer extrem säkerhet och stabilitet med ETL-funktionalitet och köfunktioner inbyggda. (inkl i SHS Asynchronous)

Inobiz – DS mappning

Integrera inom organisationens alla system (EAI) och/eller mellan parter (EDI), men även mot Webprotokoll (Internet).

SNAPT – Load Balancer

Garanterar hög tillgänglighet, hög volym, och hög säkerhet för dina APIer, WebServices och andra Webtjänster (Inkl i SHS Asynchronous och SHS Synchronous).

Hero (OpenText CCE (StreamServe) – Dokumenthantering i stor skala.

Design, utrullning, förvaltning och distribution av omnichannel-färdiga dokument och korrespondens i hela organisationen (inkl. i SHS Hero).

OpenText Content Suite – Laga, söka och dela

Informationslagring med branschledande CMS-funktionalitet.

Nodinite – Loggning och överväkning

Översikt över informationsflöden med förutsägbara varningar och larm.

Tresorit – Säker delning

Fildelning internt och externt med branschens ledande säkerhet och kontroll.

API-driven konnektivitet

Jämfört med en “ren” EDI-lösning SHS kan mycket mer, med hjälp av bl.a. Mulesoft Anypoint Platform kan en riktig, API-ledd utvecklingsmetodik användas för att säkerställa snabb, säker och rationell API-utveckling utan att riskera kopplingar till bakomliggande system såsom ERP och liknande bassystem.

Med Swedwise Healthcare Suite du kan:

  • Använd “API-först” strategi och skapa ett applikationsnätverk som hanterar både API-baserad integration såväl som äldre B2B/EDI-baserad i samma plattform
  • Använd ”API-wrappers” för att skapa och publicera REST-APIer av befintliga EDI-flöden och dokument på ett nytt, säkert och mera tillgängligt sätt
  • Skapa en microservices-baserad miljö för både befintliga som nya EDI-flöden som därmed blir bättre och billigare att förvalta samt snabbare att utveckla

Med API-först konnektivitet använder man gärna en metod i tre steg:

1. Interface: presentation av data på ett förvaltningsbart och säkert sätt via APIer.

2. Orkestration: Applicering av affärslogik på data, såsom transformationer och berikning.

3. Konnektivitet: Access till ursprungsdata, antingen från egna fysiska system eller externa tjänster.

API integration layers

Transformera din sjukvård

Vill du veta mer om hur du kan transformera din sjukvård med  Swedwise Healthcare Suite? När du jobbar med Swedwise, kommer våra certifierade och kompetenta konsulter inom systemintegration, APIer och EDI attvskapa fullständig säkerhet, tillförlitlighet och kontroll av dina informationsprocesser. Kontakta Henrik Mörner, Sälj, Swedwise, Tel: +46 72 211 63 56 eller skicka mail till henrik.morner@swedwise.com.