E-Invoicing: Ett insteg till faktureringsprocesser med synlighet, samarbete och kontroll

juni 15, 2020 / ,

Nu för tiden är det uppenbart att företag behöver digitisering för att förbättra deras fakturahantering. Ändå hanterar många företag fortfarande fakturor via ostrukturerade PDF-filer och drar inte nytta av e-invoicing (e-fakturahantering) som tar emot en faktura som en datafil (XML-fil). Genom att införa e-invoicing kan företag sänka kostnaderna genom att eliminera manuell hantering och samtidigt förbättrar organisationsprocesser på andra sätt.

E-invoicing gör det möjligt för ekonomiavdelningar och deras teams att bli en viktig källa för strategiska insikter och är grundläggande till en eventuell sömlös end-to-end faktureringsplattform. Men hur är detta möjligt och varför skulle det vara fördelaktigt?

För många organisationer är pappersfakturering fortfarande ett hinder för att förbättra faktureringens effektivitet. En ny undersökning från Ardent Partners The State of ePayables 2019: Driving Value in the Age of Intelligence”, uppgav att 50 % av de svarande sa att fakturering och betalningsgodkännanden tog för lång tid och papper (40 %) stod i vägen för att maximera effektiviteten.

Enligt IDC: s ”Financial Applications Prognosis 2018-2022: Advanced Technologies Paving a new way for Finance”, spenderas ungefär 80 % av användarens tid på uppgifter som fakturamatchning, kontrollera huvudboksöverföringar och att skicka påminnelser.

Från manuell hantering till strategiska insikter

E-fakturahantering kan hjälpa till att sänka kostnaderna. Men det är också viktigt att komma ihåg att det tillför värde genom att låta ekonomiavdelningen bli en strategisk medarbetare till verksamheten. Genom att ta bort manuella, tidskrävande uppgifter förvandlas ekonomiavdelningen till en resurs som kan bidra med viktiga insikter om företagets prestanda och resultat. Användarroller ändras från problemhantering till övervakning av processer och strategi.

“Research shows that successful automation also changes the way companies view their AP teams, giving them more value as partners in the business” – The Hackett Group

Minska klyftan i dina indata processer med ReadSoft Invoices

Vilken lösning ger dig ett effektivt sätt att börja din digitaliseringsresa eller förbättra dina befintliga processer? Kofax ReadSoft Invoices är ett verktyg som hjälper din verksamhet att förvandla din ekonomiavdelning till en transparent, kontrollerad och strategisk affärsenhet.

Det spelar ingen roll om fakturor tas emot i kuvert, som bilagor via e-post, via XML, EDI eller PDF; lösningen extraherar och validerar automatiskt relevant fakturadata. Fakturor som mottas på papper skannas och omvandlas till ”Optical Character Recognition” (OCR) bilder. Readsoft ger dig den högsta nivån av noggrann datafångst med minsta mänskliga inblandning.

Synlighet, samarbete och kontroll för alla dokument

Med automatiserad mappning och bearbetning av XML-format som UBL, E2B, OIO, EHF, Svefaktura, Finvoice och den nya PEPPOL-standarden, lär sig ReadSoft Invoices okända format baserat på tidigare fakturor. Plattformen integreras sömlöst med dina ERP-system som SAP, Oracle, Microsoft Dynamics 365 etc. Den skiljer också automatiskt leverantörer från köpare och jämför med data från ditt ERP-system för att identifiera fakturatyper.

Automatisering av in-data processer – det första insteget mot en sömlös end-to-end fakturahanteringsplattform

Målet är att nå en situation där så mycket manuell hantering som möjligt elimineras. Detta kräver en digital process; från datafångst och extraktion, validering och verifiering, till godkännande och output. Ni behöver också då en lösning som enkelt integreras med organisationens affärssystem och finansiella system, eliminerar behovet av manuell hantering och i slutändan sparar tid genom att minska de problem som förekommer när man försöker använda olika program tillsammans.

 

Uppfylla kraven i dina arbetsflöden med en sömlös end-to-end fakturahanteringsplattform

Kombinerar Readsoft indata med OpenText Exstream och utdata

OpenText Exstream har utvecklats för att ta fram alla typer av ”utdata” från alla typer av affärssystem. Readsoft Invoices fungerar som hand i handske med OT Exstreams förmågan att skicka ut dokument via Omnichannel. Det gör det möjligt att öka antalet elektroniska fakturor direkt i Readsofts system och minska pappersflödet. Readsoft ger omvänt Exstream en styrka i digitaliseringen av inkommande fakturor.

Förenkla vardagen. Skapa tid för det goda.

En digital fakturahantering är mer än bara ett sätt att minimera antalet steg som krävs för att slutföra en process. Du förbättrar informationsstyrning och säkerhet, minskar kostnaderna och underlättar fakturering för dina medarbetare att utföra – skapar tid för mer värdegenerering arbete.

Swedwise erbjuder licenser, utbildning, konsultation och support för olika lösningar inklusive ReadSoft Invoices och OpenText Exstream. Vi integreras i din befintliga ERP-miljö oavsett plattform. För mer information, vänligen kontakta försäljning på +46 70 279 99 71 eller sales@swedwise.se