Gör vardagen enklare: Välkommen till Enterprise Service Management

september 6, 2021 / ,

Var är den nya PC’n som jag har beställt? Varför har jag inte tillgång till den här mappen? Varför är processen för nyanställda så långsam? Känner du igen dig?

Oavsett om det är en förfrågan till HR, IT eller någon annan avdelning så översvämmas ofta dessa av en mängd förfrågningar. Människor förväntar sig lika smarta och personliga service upplevelser på arbetsplatsen som de gör som privatpersoner.

Detta måste anpassas till en kundcentrerad modell med en effektiv flödeshantering.

För att kunna påskynda digitalisering av organisationer så måste följande säkerställas:

Volymen av olika IT-relaterade förfrågningar i företaget måste vara enkla att underhålla.

Anställda ska inte behöva lägga mycket tid på att leta efter tjänster och hjälp.

Information Governance upprätthålls enligt hög standard och överensstämmer gällande policys och regelverk.

Så hur håller du dig uppdaterad på dessa serviceutmaningar? Svaret finns i Enterprise Service Management (ESM).

Orkestrerad och digitaliserad tjänsteleverans

Enterprise Service Management (ESM) stödjer en organisation genom att garantera tillgång till allt som rör utrustning, system och rutiner via en säker och automatiserad plattform som kontrollerar interna- och externa tjänster och processer. Som säkerställer att regler och policys efterlevs samt möjliggör granskning och uppföljning.

Enterprise Service Management med Swedwise och ITSM kompetens

Swedwise hjälper dig att skapa en effektiv orkestrering av interna och externa arbetsflöden

Gör vardagen enklare med rollanpassade upplevelser

Med ESM så kan personalen via användarvänliga gränssnitt och en tjänstekatalog få tillgång till de rätta tjänsterna, behörigheterna och utrustningen och allt på ett automatiserat och kundanpassat sätt beroende på organisationens behov.

Från HR till EX (Employee Experience)

Föreställ dig en HR-avdelning och en onboarding-process. En nyanställd kan spendera lång tid på att leta efter tjänster och hjälp via separata informationssilos och komplexa, manuella processer. Eller att de via en åtkomstpunkt får en säker, automatiserad och kundanpassad process. Med andra ord ESM hjälper den nyanställde att få en smidig och snabb onboarding.

Skapa tid för det goda med ESM

Att implementera Enterprise Service Management i en organisation kräver ofta integration med flertalet existerande system, som t ex ekonomisystem, dokumenthanteringssystem, ordersystem etc. Av den anledningen ger vår erfarenhet och kompetens inom utveckling och systemintegration en smidig, snabb och effektiv ESM implementation.

Specialister gör skillnad

Hur kan Swedwise hjälpa din organisation med ESM? Vi vet att det är specialister som gör skillnad. Vi har mångårig och djup kunskap i att etablera service management i olika sorters organisationer.

Vi har erfarenhet av att etablera fullständiga ITSM-lösningar kring ITILs processer samt beställningsportaler med tjänster i hela organisationen så som exempelvis HR, fastighet och ekonomi. Vår långa erfarenhet gör att vi effektivt och med hög kvalitet kan skapa den plattform som krävs.

Lär dig mer. Kontakta oss.

Allt ifrån förstudier, projektering, införande till förvaltning och supporttjänster erbjuds.

Vi har praktisk erfarenhet av flertalet moderna ITSM-verktyg från bland annat leverantörer som Broadcom, Microsoft, ServiceNow och iTop.

För mer information kontakta  vår Key Account Manager David Hedström  eller ring +46 730 82 31 80.