Skapa affärsnytta i verksamheten med Digital Asset Management

Under ”Industry 4.0”, är ett fokus på ”Customer Experience” det som kommer göra konkurrensmässig skillnad. Ett verktyg som kan hjälpa företag att skapa ett försprång är Digital Asset Management.

Skapa affärsnytta i verksamheten med Digital Asset Management

Fram tills nu, om ett tillverkande företag velat ligga i framkant och vara konkurrensmässig, så har fokus legat på att optimera och automatisera sina tillverkningsprocesser. Men nu under ”Industry 4.0”, är ett fokus på ”Customer Experience” det som kommer göra konkurrensmässig skillnad. Ett verktyg som kan hjälpa företag att skapa ett försprång är Digital Asset Management (DAM).

Förflyttningen mot att sätta kunden i centrum av B2C företagens ekosystem har även gett B2B företagen nyttiga lärdomar. Precis som för B2C, att behålla lojala partners, leverantörer och slutkunder är av yttersta vikt under ”Industry 4.0”. McKinsey såg att företag som erbjuder en exceptionell kundupplevelse kunde öka sina bruttomarginaler mot konkurrenterna med mer än 26%.

Använd DAM som ett verktyg för affärsnytta

Oavsett bransch, så sker det ofta många samtidiga kundresor inom organisationen. Att säkerställa att dessa kundresor förblir enhetliga i varje unik kunds ögon är en utmaning. Ett sätt att skapa bättre kundresor är att använda DAM, vilket är ett viktigt verktyg i en ”Customer Experience” -strategi.

Medan marknadsavdelningen känner till behoven av att hålla digitala ”assets” (bilder, logos, videos, audio etc.) uppdaterade och relevanta, så känner inte alltid övriga verksamheten till hur deras egna processer skulle kunna förbättras genom mer strukturerade och tillgängliga digitala ”assets”.

Hantera livscykeln för digitala filer på ett centralt, säkert och enkelt sätt

Om en organisation skulle ha en centraliserad ”single source of truth” för ”digital assets”, skulle den kunna använda information för en avdelning och säkerställa att den även kan användas och anpassas för en annan. Till exempel, en ”digital asset” som anpassas för marknadsutskick mot olika geografiska regioner, skulle även kunna användas av andra avdelningar för deras kundkommunikation (fakturor, orderbekräftelser, streckkodsetiketter, offerter etc) så att den blir ännu mer relevant för mottagaren.

dam lifecycle
Hantera video-, bild- och ljudfiler på ett och samma ställe – från skapande till kommunikation.

Många företag använder ofta ett PIM-system för att sammanfoga stora mängder produktinformation från olika källor och olika ”Stock Keeping Units” (SKU). Men ett PIM-system är inte alltid tillräckligt för att hantera 1000-tals bild-, video- och ljudfiler, som kan komma att behövas av olika avdelningar och i olika format. När så krävs, brukar många företag välja att integrera en centraliserad DAM som då kan fungera över hela organisationen och stötta PIM-systemet och alla andra system såsom; webshoppar, e-handel, marknadssystem och ERP etc.

DAM Kundcase – Rexel

Rexel är en av världens största elgrossistkoncerner. Med över 120.000 artiklar blir en manuell kvalitativ administration kring bilder ohållbar. Rendering och formgivning måste kunna ske på automatisk väg för att täcka in alla produkter.  Deras PIM-system räcker inte för alla behov. Rexel tillsammans med Swedwise implementerade en DAM-plattform från OpenText.

Framgångsrik implementering av en DAM-lösning

För att få en snabbare ROI, är det väldigt viktigt att de konsulter som sköter implementeringen förstår hur DAM-lösningen ska kunna förstärka ”Customer Experience”. Dessutom – ju mer funktionalitet en lösning har, desto viktigare är det att ni får rätt stöd så att den ska bli framgångsrik.

Swedwise kan ge dig kunskap för att göra din Digital Asset Management framgångsrik. I en dialog med Swedwise får du förslag på hur du kan förbättra din ”Customer Experience” genom att effektivisera affärsprocesser med hjälp av branschledande verktyg. Om du vill ha mer information, kontakta oss på sales@swedwise.com eller +46 70 279 99 71.

Redo att ta nästa steg?

De senaste nyheterna