Capture. Manage. Output: The Swedwise Way

Hur förenklar er dagliga interaktioner med kunder, leverantörer och interna resurser? Välkommen till Swedwise Way.

The Swedwise Way

Från fakturor och avtal till följesedlar och aviseringar, dokument skapar en brygga mellan kund och leverantör, arbetsgivare och medarbetare. Ändå utnyttjas mycket av denna information inte för att göra vårt arbetsliv enklare. Symptomen på ineffektiv informationshantering är ofta tydliga: För mycket tid lagt på att söka efter rätt information; att regelbundet återskapa; att använda flera system för att lagra liknande eller relaterade dokument m.fl.

Dessa problem kan kännas överväldigande när de betraktas som en helhet men lösningen är ofta mycket enklare än väntat. Läs vidare!

The Swedwise Way

Swedwise har därför utvecklat ett koncept till låg kostnad, med högt värde, hög effektivitet och låga inlärningströsklar som syftar till att effektivt ta hand om en organisations informationsflöden, ett steg i taget. Baserat på lösningar såsom OpenText™ Content Suite, med standardiserad konfiguration utifrån bransch “best practice” möjliggörs en snabb, kostnadseffektiv och kontextuell Informationshantering.

OpenText Content Suite diagram
OpenText Content Suite ger enligt Gartner en branschledande lösning för att uppfylla GDPR:s krav och säkerställer regelefterlevnad..

Samarbeta, kontrollera och säkra er information

Arbeta där du befinner dig

OpenText™ Content Suite förenklar samarbete och informationsdelning oavsett om du är på kontoret, resan eller jobbar hemifrån.

Flexibelt & säkert

Försäkra er om regelefterlevnad, dokumentstandard och säkerhet samtidigt som funktionalitet och flexibilitet kan nyttjas av användarna. Tillämpa funktionen med rollbaserade access av dokument och information.

Anpassningsbara gränssnitt

Med OpenText™ Content Suite  kan du bygga vyer utifrån användarnas och verksamhetens behov. Koppla information och dokument till ett gemensamt och/eller individuellt gränssnitt exempelvis med Microsoft® 365 och Microsoft®Teams.

OpenText™ Silver and Support Partners

We are both certified OpenText™ Silver and Support Partners. Swedwise provides licenses, upgrades, training, and support for our Enterprise Content Management solutions. Contact us to find out more.

Swedwise is an OpenText Reseller and Support Partner

Snabb och kontexuell informationshantering

Fånga och dra nytta av kraften i er affärsinformation. Oavsett om ni planerar för en ny lösning eller vill utveckla en befintlig, så kan Swedwise hjälpa er. Ta er informationshantering till nästa nivå. Prata med vår Key Account Manager David Hedström, +46 730 82 31 80.

Redo att ta nästa steg?

De senaste nyheterna