Kofax Total Agility™

Automatisera dina affärsprocesser enkelt och utan kod. Kofax TotalAgility™ tillhandahåller alla verktyg som behövs under hela BPM-livscykeln.

Transformera och förenkla kundinteraktion

Swedwise kan hjälpa er organisation att effektivt automatisera dina affärsprocesser med hjälp av Kofax TotalAgility™ (KTA), som ger dig alla verktyg ni behöver genom hela BPM-livscykeln. Våra konsulter kan assistera med allt från design, utveckling, test, driftsättning och kontinuerlig drift och förvaltning av KTA.

Med TotalAgility™, kan man driva din organisations digitala transformation. Genom att digitalisera den manuella hanteringen av nyckelprocesser inom inhämtning och distribution av dokument och digitala signaturer på nya kontrakt, kan ni skapa bättre kundupplevelser, minska väntetider och minska kostnaderna. Enkelt integrerad med befintliga dokumenthanteringssystem, levererar TotalAgility bättre affärsprocesser utan att kräva dyra investeringar i gamla applikationer och system.

Total Enterprise Agility with Kofax TotalAgility™

Mindre kostnader, ökad effektivitet

Öka automatiseringsgraden, och låt personalen göra ett bättre och roligare jobb.

Öka organisationens förmåga att snabbt förändras och anpassa sig

Anpassa organisationen snabbt till nya situationer, genom att snabbt stöpa om och lansera bättre affärsprocesser.

Öka transparens

Öka synlighet, övervakning och analys av affärsutfall ner till enskild processnivå.

En enhetlig plattform

TotalAgility™ är en digital transformationsplattform som levererar en unik kombination av egenskaper och verktyg i en öppen arkitektur.

Kofax TotalAgility™ ger dig alla verktyg du behöver genom hela BPM-livscykeln.

Applikationer

Kofax TotalAgility™ fyller behoven som affärsområdeschefer (LOB managers) och IT-chefer har då de vill erbjuda det deras kunder kräver utan att för den skull förändra i det befintliga dokumenthanteringssystemet. TotalAgility kan innehålla:

Driftsätt era processer

TotalAgility™ har en öppen arkitektur vilket ger flexibilitet att driftsätta i molnet eller on-premises. Omedelbart tillgänglig integration är möjligt med hjälp av färdiga konnektorer, webtjänster och syntetiska API-metoder.

En bättre användarupplevelse

Kofax TotalAgilitys™ Workspace levererar den rätta uppgiften till den rätta personen vid det rätta tillfället, och därmed möjliggör att er personal kan engagera sig i kundens bästa på ett, för deras roll, bästa tänkbara sätt. Processmedarbetare arbetar effektivt, snabbt och transparent, och kan enkelt delta i processinnovation och förbättringar rörande deras egna arbete och relationer med kunder, leverantörer, partners och andra.

TotalAgilitys™ Workspace levererar den rätta uppgiften till den rätta personen vid det rätta tillfället.

Optimera dina processer

Kofax TotalAgility™ ger både manuell och automatisk kontroll över driftsatta affärsprocesser så att de kan snabbt anpassas till förändrade förutsättningar. TotalAgility kan reagera på händelser och förändringar i innehåll, genomflöde, kapacitet och arbetsbelastning. Allt eftersom undantag sker, eller case-by-case differenser måste hanteras kan Kofax TotalAgility™ automatiskt svara med nya processer eller bemyndiga medarbetare att göra en intervention effektivt.

Licenser och kompetens

Swedwise hjälpa dig på ett effektivt sätt automatisera dina affärsprocesser med hjälp av Kofax TotalAgility™. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation för att diskutera dina specifika behov.

Våra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steget?