OpenText™ Extended ECM

Leverera snabb och situationsanpassad informationshantering med en centraliserad ECM-plattform.

Skapa en “single-source-of-truth” för affärsdokument

OpenText™ marknadsledande Extended ECM Plattform (f.d.n. Content Suite) möjliggör en snabb, kostnadseffektiv och kontextuell informationshantering som okomplicerat löser enskilda problem och samtidigt arbetar mot en sammanlänkad central lösning. Nivån av automation är utifrån behov och önskemål.

OpenText™ Extended ECM har standardiserade integrationer för Microsoft Office 365 Teams®, SAP®, Salesforce® och Google®. Hitta enkelt vad du behöver och återanvänd relevant information baserat på användarroll.

Samarbeta, kontrollera och säkra er information

Arbeta där du befinner dig

OpenText™ Extended ECM förenklar samarbete och informationsdelning oavsett om du är på kontoret, resan eller jobbar hemifrån.

Flexibelt & säkert

Försäkra er om regelefterlevnad, dokumentstandard och säkerhet samtidigt som funktionalitet och flexibilitet kan nyttjas av användarna. Tillämpa funktionen med rollbaserade access av dokument och information.

Anpassningsbara gränssnitt

Med OpenText™ Extended ECM kan du bygga vyer utifrån användarnas och verksamhetens behov. Koppla information och dokument till ett gemensamt och/eller individuellt gränssnitt exempelvis med Microsoft® 365 och Microsoft®Teams.

OpenText Content Suite diagram


Driv innovation, personlig produktivitet och tillväxt

  • Exponera innehåll via populära applikationer baserat på sammanhang
  • Upprätthåll informationssäkerhet och integritet under hela innehållets livscykel
  • Hantera stora volymer av information

Gör det enklare att samarbeta med Microsoft® Office 365

Genom den standardiserade integrationen med Microsoft® Office 365 Extended ECM (xECM) öppnar dörren till organisationens hela informationsbas; så att du enkelt och kontrollerat kan styra, organisera och tillgängliggöra informationen internt och externt. Samtidigt säkerställs en automatiserad informationsförvaltning och regelefterlevnad.

Er organisations informationsportal

Extended ECM fungerar som din huvudsakliga åtkomstpunkt för strukturerade och ostrukturerade data som finns i alla typer av system inom din organisation. I stället för att lagra all information i ett enda system integrerar xECM appar och tjänster för att ge tillgång till, arbeta med och hantera information oavsett var den finns.

CSP single view
Med Extended ECM (xECM) sparar användare tid och låser upp värdet av sin företagsinformation med enkel åtkomst till relevant data.

GDPR-säkra med Extended ECM

Sedan GDPR trädde i kraft, i maj 2018, har vi sett flera stora juridiska processer drivna av dataskyddsmyndigheter inom hela EU. Att fokusera på dataskyddsmetoder och göra regelefterlevnad till en del av arbetsvardagen kommer att räcka en bra bit på vägen för att undvika de omfattande konsekvenserna av ett dataintrång. Verktyget OpenText Extended ECM är enligt Gartner en dokumentlösning för att säkrare kunna uppfylla GDPR:s krav på företag.

Med OpenText™ Content Aviator hittar enkelt vad du behöver och återanvänd relevant information baserat på användarroll.

Extended ECM – The Swedwise Way

Swedwise kombinerar Extended ECM (f.d. Content Suite) med en flexibel implementeringsstrategi, som inkluderar omfattande erfarenhet av integration. Standardiserade integrationer för Microsoft Office 365® och MS Teams, SAP®Salesforce® och Google innebär att du enkelt kan kontrollera, organisera och tillgängliggöra information internt och externt.

White paper: ”Four Ways Content Services Drive a Connected Enterprise”

Executive brief: OpenText Extended ECM

GDPR guide

Content Aviator Webinar

Content Aviator Solution Overview

OpenText™ Silver och Support Partners

Vi är både certifierade OpenText™ Silver-partner och support partners. Swedwise tillhandahåller licenser, uppgraderingar, utbildning och support för våra lösningar för Enterprise Information Management. Kontakta oss för mer information.

Swedwise is an OpenText Reseller and Support Partner

Våra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?