OpenText™ Content Suite

Leverera snabb och situationsanpassad informationshantering med en centraliserad ECM-plattform.

Skapa en “single-source-of-truth” för affärsdokument

OpenText™ marknadsledande Content Suite Platform möjliggör en snabb, kostnadseffektiv och kontextuell informationshantering som okomplicerat löser enskilda problem och samtidigt arbetar mot en sammanlänkad central lösning. Nivån av automation är utifrån behov och önskemål.

Samarbeta, kontrollera och säkra er information

Arbeta där du befinner dig

OpenText™ Content Suite förenklar samarbete och informationsdelning oavsett om du är på kontoret, resan eller jobbar hemifrån.

Flexibelt & säkert

Försäkra er om regelefterlevnad, dokumentstandard och säkerhet samtidigt som funktionalitet och flexibilitet kan nyttjas av användarna. Tillämpa funktionen med rollbaserade access av dokument och information.

Anpassningsbara gränssnitt

Med OpenText™ Content Suite kan du bygga vyer utifrån användarnas och verksamhetens behov. Koppla information och dokument till ett gemensamt och/eller individuellt gränssnitt exempelvis med Microsoft® 365 och Microsoft®Teams.

OpenText Content Suite diagram


Driv innovation, personlig produktivitet och tillväxt

  • Exponera innehåll via populära applikationer baserat på sammanhang
  • Upprätthåll informationssäkerhet och integritet under hela innehållets livscykel
  • Hantera stora volymer av information

Gör det enklare att samarbeta med Microsoft® Office 365

Genom den standardiserade integrationen med Microsoft® Office 365 Content Suite öppnar dörren till organisationens hela informationsbas; så att du enkelt och kontrollerat kan styra, organisera och tillgängliggöra informationen internt och externt. Samtidigt säkerställs en automatiserad informationsförvaltning och regelefterlevnad.

GDPR-säkra med Content Suite

Since GDPR came into force in May 2018, we have seen several major legal proceedings initiated by data protection authorities throughout the EU. According to Gartner, OpenText Content Suite is a document solution that enables Swedish companies to more securely meet GDPR requirements.

Sedan GDPR trädde i kraft, i maj 2018, har vi sett flera stora juridiska processer drivna av dataskyddsmyndigheter inom hela EU. Att fokusera på dataskyddsmetoder och göra regelefterlevnad till en del av arbetsvardagen kommer att räcka en bra bit på vägen för att undvika de omfattande konsekvenserna av ett dataintrång. Verktyget OpenText Content suite är enligt Gartner en dokumentlösning för att säkrare kunna uppfylla GDPR:s krav på företag.

Läs mer

White paper: ”Four Ways Content Services Drive a Connected Enterprise”

Executive brief: OpenText Extended ECM

GDPR guide

OpenText™ Silver och Support Partners

Vi är både certifierade OpenText™ Silver-partner och support partners. Swedwise tillhandahåller licenser, uppgraderingar, utbildning och support för våra lösningar för Enterprise Information Management. Kontakta oss för mer information.

Swedwise is an OpenText Reseller and Support Partner

Våra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?