API Integration

Skapa, hantera och övervaka dina integrationer, oavsett om det handlar om ett API-drivet applikationsnätverk, traditionell ESB eller EDI.

Hantera ditt API-livscykel

Swedwise kan stödja er organisation med API integration och API-hantering. Snabbt gå från traditionell EDI till en API-driven utvecklingsstrategi utan risk att tappa ackumulerade, upparbetade EDI-kanaler. Jämfört med en ren EDI-växel, ger en API-driven ansats större flexibilitet i hur man ansluter till andra parter, samtidigt som man behåller en mycket hög kontroll av accessen till kärnsystem som ERP och liknande.

MuleSoft för API-integration

Swedwise är partners med den ledande plattformsutvecklaren MuleSoft™. Genom att använda vår certifierade expertis på ipaas MuleSoft Anypoint Platform™, kan vi abstrahera bort EDI-komplexiteten genom API-ledd konnektivitet. Resultatet är en 2- till 5-faldig minskning av utvecklingstiden till att lansera nya initiativ, koppla upp system och partners, och låsa upp data tvärs igenom hela organisationen. Allt detta medan man sänker kostnaden för integration med 30%, och därigenom verkligen möjliggör digital transformation i branscher som transportlogistik, retail och tillverkningsindustri.

Lås upp ditt data med API-integration

Wrappers

Använd “API-wrappers” för att skapa och publicera RESTful APIer ovanpå befintliga EDI-flöden på ett nytt, säkert och enklare sätt.

Mikrotjänster

Skapa en microservices-baserad miljö för att utveckla nya, och befintliga integrationer, som är enklare och snabbare att utveckla, drifta och förvalta.

API-integration med ett Applikationsnätverk

Använd en API-först strategi och skapa ett applikationsnätverk baserat på såväl API-baserad integration som din befintliga traditionella EDI baserade i samma plattform.

Möjliggör ett Applikationsnätverk

MuleSoft Anypoint Platform™ möjliggör och förvaltar ett applikationsnätverk byggt på API:er som kopplar ihop vad som helst med vilket system som helst. Precis som Gartner också framhåller i sina utvärderingar.

Use an “API driven” strategy and create an application network that is put together with both API-based integration as well as older EDI based on the same platform.

Läs guiden om API-hantering

Hantera din API Livscykel – API Management

Vi hjälper er med era integration utmaningar

Hur kan din organisation säkerställa att era APIer är designade, driftade och förvaltade på ett bra och framgångsrikt sätt genom hela sin livslängd? Våra certifierade konsulter på systemintegration, APIer och EDI, XML/EDIFACT och B2B Integration är experter på att skapa fullständig säkerhet, tillförlitlighet och kontroll av dina informationsprocesser.

För mer information kontakta Henrik Mörner, Key Account Manager, Swedwise, Tel: +46 72 211 63 56.

Våra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?