Digital Process Automation

Automatisera arbetsflöden med skanning, tolkning och klassificering till dina verksamhetssystem. 

Vad är Digital Process Automation?

Tidigare har Business Process Management (BPM) räckt för att leverera men idag är förändringstakten för hög och informationsmängden för stor. Digital Process Automation skapar helhet och ger överblick tillsammans med flexibilitet gentemot kunder, produktion och leverantörer.

Vi automatiserar och utvecklar kopplingarna mellan befintliga processer i verksamheten och får dem att fungera bättre tillsammans. Resultatet är en bättre överblick och en informationsfördel att använda till affärsnytta. Det skapar ordning och reda, spårbarhet samt möjliggör automatiserad regelefterlevnad.

Framtidssäkra era dokumentprocesser

Genom att digitalisera inköpsordrar, följesedlar, fakturor och andra dokument, förenklas de processer som rör leverantörs- och kundreskontra, och du kan hantera alla in- och utgående fakturor via en sömlös elektronisk end-to-end-process.

Oavsett strukturen eller formatet på dina dokument integrerar vi dessa i din befintliga ERP-miljö. Våra lösningar för DPA uppfylla kraven i dina arbetsflöden med automatisk skanning, dokumentklassificering, och inmatning i ditt arkiveringssystem.

Swedwise Digital Process Information
Uppfylla kraven i dina arbetsflöden med automatisk skanning, dokumentklassificering, och inmatning i ditt arkiveringssystem..

När behövs Digital Process Automation?

DPA-lösningar för alla dokumenttyper

Swedwises expertis inom DPA-lösningar lever väl upp till kraven för dokumentintensiva arbetsflöden med automatisk skanning, validering, klassificering, extrahering och hämtning.

Datafångst (in-data) med ReadSoft Invoices

Genom automatisk kartläggning och bearbetning av XML-format som UBL, E2B, OIO, EHF, Svefaktura, Finvoice, PEPPOL med flera, lär sig ReadSoft Invoices från Tungsten Automation okända format baserat på tidigare fakturor. Det spelar ingen roll om fakturorna tas emot fysiskt i kuvert, som e-postbilagor, via XML, EDI eller PDF. Lösningen extraherar och validerar automatiskt relevant fakturadata med högsta möjliga noggrannhet samt minsta möjliga mänskliga inblandning.

Flexibel Integration

Vi integrerar våra datafångstlösningar i många ERP-miljöer, inklusive bland annat:

Kombinera ReadSoft indata med output från OpenText™ Exstream

Lösningar som OpenText™ Exstream kan hjälpa till med den andra änden av DPA-processen – utdata. Exstream har utvecklats för att producera alla typer av utdata från alla typer av affärssystem. ReadSoft Invoices samarbetar perfekt med Exstream och dess förmåga att skicka dokument via Omnichannel. Detta gör det möjligt att öka antalet elektroniska fakturor i ReadSofts system och samtidigt minska pappersflödet. ReadSoft ger Exstream styrka i digitaliseringen av inkommande fakturor (datafångst).

Kontakta oss

Vi erbjuder lösningar för fakturahantering och fakturascanning (datafångst) anpassade efter ditt företags fakturahanteringsbehov. Vi är återförsäljare för Kofax ReadSoft Invoices™TotalAgility och OpenText™ lösningar. Kontakta oss för mer information.

Våra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?