Customer Communications Management

Möjliggör att en intern och extern mottagaranpassad kommunikation sker på ett enkelt och automatiserat sätt.

Vad är Customer Communications Management?

Customer Communications Management (CCM) hjälper dig att bygga värdeskapande interaktioner mellan din organisation och dess kunder, leverantörer och andra affärspartners. Öka deras engagemang genom personlig, relevant information – var som helst, när som helst. CCM förbättrar kundupplevelser (CX), kundlojaliteten, ger värdefull insikt i dina kundresor och sänker kostnaderna genom att automatisera dokumentprocesser.

Swedwise är specialister inom Customer Communications Management (CCM). Kommunikationsplattformar som enligt Aspire är branschledande. Våra kunder beskriver hur de med Swedwise lösningar fått en enklare vardag där dialoger sker snabbare och på ett anpassat sätt till mottagaren.

Skapa och kommunicera allt  – från en CCM plattform

Förenkla dokumentdesignen

Med en centraliserad CCM-plattform kan du optimera design, hantering och leverans av ultrapersonlig kommunikation. Detta kan användas i innehåll som fakturor, kundkorrespondens, uttalanden, policys och kontrakt, oavsett datakälla, till alla kanaler och i alla digitala format.

Förbättra samarbete

Växla upp skapande, samarbete, produktion, lagring och distribution av digital media i ditt ekosystem av anställda, användare och partners.

Kortare ledtider

Kom ut på marknaden upp till 85% snabbare med kraftfulla verktyg för innehållshantering, anpassning och integration; öka kundengagemanget och förbättra kundupplevelsen.

OpenText™ Exstream är också en hörnsten i ert CX-arbete 

OpenText™ Exstream (StreamServe) förenklar design och redigering av kund- & leverantörsanpassade dokument. Behörighetsstyrning möjliggör utveckling närmare verksamheten på ett kontrollerat och säkert sätt. Förändringsprojekt är inte längre lika beroende av IT-avdelningen. Skapa, producera och distribuera företagsdokument via ett enda oberoende kommunikationslager. Förädla er kunddialog på ett intelligent och enkelt sätt!

Opentext Exstream CCM/CXM Platform
OpenText™ Exstream & StreamServe möjliggör digital kommunikation, oavsett datakälla/-or, som förmedlas via valfri kanal och format (omnichannel).

Använd oberoende datakällor

Exstream är AnyPrem och skalbar. Möjliggör digital kommunikation, oavsett datakälla/-or, förmedlad via ett 60-tal utformat (OMNIchannel). Några exempel på typiska verksamhetsssytem som använder OpenText Exstream och StreamServe:

Kundkommunikationer med hjälp av AI

OpenText™ Experience Aviator  är nu tillgängliga i författarmiljön för Exstream. Det ger Exstream-användare generativ AI för att skapa meddelanden och personlig kommunikation som stämmer överens med varumärket, samtidigt som regelefterlevnad säkerställs. Läs mer här.

OpenText Experience Aviator kan hjälpa användare att anpassa skriftlig kommunikation på ett ögonblick. Allt från e-post, pdf:er, webbsidor och e-fakturering, till tvåvägs textmeddelanden eller inlägg på sociala medier, kan distribueras från en plattform.

OpenText™ Silver och Support Partners

Vi är både certifierade OpenText™ Silver-partner och support partners. Swedwise tillhandahåller licenser, uppgraderingar, utbildning och support för våra lösningar för Enterprise Information Management. Kontakta oss för mer information.

Swedwise is an OpenText Reseller and Support Partner

Våra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?