Enterprise Content Management

Hitta och återanvänd relevant information och dokument enkelt med snabb och kontextuell informationshantering.

Förenklad Enterprise Content Management

Organisationer skapar och hanterar idag en ständigt ökande ström av information. Varje affärsprocess kräver en allt högre grad av digital in- och output. Samtidigt kräver användare, både interna och externa, snabbare, smidigare och enklare tillgång till affärsrelevant data på ett säkert sätt.

Den här situationen kan leda till ineffektiv informationshantering som fortgår år efter år: För mycket tid läggs på att söka efter rätt information; att regelbundet återskapa, skriva ut och skicka om dokument såsom fakturor; att använda flera system och lagringsytor för att lagra liknande eller relaterade dokument. Dessa problem kan kännas överväldigande när de betraktas som en helhet men lösningen är mycket enklare än väntat…

Välkommen till The Swedwise Way

Swedwise har utvecklat en lösning som sammanför OpenText™ Content Suite med branschens ”bästa praxis” för att leverera snabb och kontextuell informationshantering. Genom att använda en centraliserad ”single-source-of-truth” plattform löser Swedwise effektivt vanliga innehållshanteringsproblem som ofta uppstår i våra kunders verksamheter.

OpenText Content Suite diagram
Utveckla, kontrollera och säkra din information med OpenText™ Content Suite.
.

Gör det enklare att samarbeta med Microsoft® Office 365

Genom den standardiserade integrationen med Microsoft® Office 365 Content Suite öppnar dörren till organisationens hela informationsbas; så att du enkelt och kontrollerat kan styra, organisera och tillgängliggöra informationen internt och externt. Samtidigt säkerställs en automatiserad informationsförvaltning och regelefterlevnad.

GDPR-säkra med Content Suite

Sedan GDPR trädde i kraft, i maj 2018, har vi sett flera stora juridiska processer drivna av dataskyddsmyndigheter inom hela EU. Att fokusera på dataskyddsmetoder och göra regelefterlevnad till en del av arbetsvardagen kommer att räcka en bra bit på vägen för att undvika de omfattande konsekvenserna av ett dataintrång. Verktyget OpenText Content suite är enligt Gartner en dokumentlösning för att säkrare kunna uppfylla GDPR:s krav på Svenska företag.

Läs mer

White paper: ”Four Ways Content Services Drive a Connected Enterprise”

Executive brief: OpenText Extended ECM

GDPR guide

OpenText™ Silver och Support Partners

Vi är både certifierade OpenText™ Silver-partner och support partners. Swedwise tillhandahåller licenser, uppgraderingar, utbildning och support för våra lösningar för Enterprise Information Management. Kontakta oss för mer information.

Swedwise is an OpenText Reseller and Support Partner

Våra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?