Enterprise Service Management

Stötta helheten kring digitalisering genom att möjliggöra automatiserad hantering av interna och externa arbetsflöden.

Digitaliserad tjänsteleverans med Enterprise Service Management

Enterprise Service Management (ESM) stöttar en organisation under dess digitala resa och utveckling genom att garantera tillgång till interna och externa tjänster och processer. Allt ifrån utrustning, ledningssystem, rutiner, regler, revisioner och kontroll av digitala processer.

ESM: En integrerad, roll-baserad och automatiserad arbetsplats

Enterprise Service Management stöttar en organisation under dess digitala resa och utveckling genom att garantera tillgång till interna och externa tjänster och processer. Allt ifrån utrustning, ledningssystem, rutiner, regler, revisioner och kontroll av digitala processer. Genom att ta kontroll över flödet och orkestrera utförandet av både manuella- och automatiserade uppgifter så får verksamheten tillgång till nödvändiga resurser snabbt och effektivt under kontrollerade former. Med andra ord ESM möjliggör för företag att förbättra kvaliteten gällande sin service, regelefterlevnad, reducering av IT-omkostnader och förbättra säkerheten.

Orchestrate internal and external workflows effectively with Enterprise Service Management.

Gör vardagen enklare med rollanpassade upplevelser (EX)

Enligt Forrester ser CIOs ett ökat behov av samarbete i och utanför organisationen. Att främja samarbete genom att göra det lättare att hitta relevant information kommer naturligtvis att påverka slutkunden och de upplevelser de får av ett varumärke.

Digitaliserad tjänsteleverans ger er organisation tillgång till:

Optimera processer och effektivitet med SMAX

Som samarbetspartner till OpenText och Certifierad ITOM Specialist, erbjuder vi specialistkompetens och licenser av Enterprise Service Management lösningen SMAX.

Vad är SMAX?

OpenText™ SMAX är en ledande lösning ITSM och ESM. SMAX gör det möjligt för servicedesk att effektivisera ärendehantering och lösa problem snabbare och enklare. Med inbyggd analys och maskininlärning ger SMAX användarvänliga självbetjäningsportaler, rekommenderade lösningar från datadriven analys och övervakning av SLA:er.

Lär dig hur SMAX kan hjälpa ditt företag att förbättra tillfredsställelsen och minska kostnader, driftstopp, biljettvolym och mer.

Avancerad tjänstehantering förenklad

Modernt användarvänligt gränssnitt

Rollbaserad självbetjäningsportal.

Moderna IT-tjänster

Förkonfigurerade processer som ersätter komplexa och överanpassade implementeringar.

Konfiguration utan kod

Inklusive incidenthantering, problemhantering, changehantering, förfrågningar(request), Releasehantering, tjänstekatalog, servicenivåer och kunskapshantering – baserat på ITIL:s bäst praxis.

AI och automation

AI-driven automatisering för att eliminera felhanterade manuella uppgifter, för snabb tjänsteleverans och problemlösning.

OpenText AI Aviator for IT operations and SMAX

Klicka här för att läsa mer om SMAX, Aviator och våra konsulttjänster

ESM specialister gör skillnad

Vi har erfarenhet av att etablera fullständiga ITSM- lösningar kring ITILs processer samt beställningsportaler med tjänster i hela organisationen så som exempelvis HR, fastighet och ekonomi. Vi har också praktisk erfarenhet av flertalet moderna ITSM-verktyg från bland annat leverantörer som Broadcom och OpenText.

Swedwise is an OpenText Reseller and Support Partner

Våra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?