Enterprise Service Management

Stötta helheten kring digitalisering genom att möjliggöra automatiserad hantering av interna och externa arbetsflöden.

Digitaliserad tjänsteleverans med Enterprise Service Management

Enterprise Service Management (ESM) stöttar en organisation under dess digitala resa och utveckling genom att garantera tillgång till interna och externa tjänster och processer. Allt ifrån utrustning, ledningssystem, rutiner, regler, revisioner och kontroll av digitala processer.

Under en vanlig dag ansvarar och hanterar din organisation sannolikt en mängd beställningar på installation av programvaror, ny utrustning samt tillgång till system, filareor och samarbetsytor. Ofta blir dessa behov organisationen övermäktig och bäst hjälp får den som hörs mest. Detta leder till att man åsidosätter policies, godkännanden och inte minst dokumentation.

ESM: En integrerad, roll-baserad och automatiserad arbetsplats

Enterprise Service Management stöttar en organisation under dess digitala resa och utveckling genom att garantera tillgång till interna och externa tjänster och processer. Allt ifrån utrustning, ledningssystem, rutiner, regler, revisioner och kontroll av digitala processer. Genom att ta kontroll över flödet och orkestrera utförandet av både manuella- och automatiserade uppgifter så får verksamheten tillgång till nödvändiga resurser snabbt och effektivt under kontrollerade former. Med andra ord ESM möjliggör för företag att förbättra kvaliteten gällande sin service, regelefterlevnad, reducering av IT-omkostnader och förbättra säkerheten..

Orchestrate internal and external workflows effectively with Enterprise Service Management.
Orkestrera interna- och externa arbetsflöden med Enterprise Service Management.

Gör vardagen enklare med rollanpassade upplevelser (EX)

Enligt Forrester ser CIOs ett ökat behov av samarbete i och utanför organisationen. Att främja samarbete genom att göra det lättare att hitta relevant information kommer naturligtvis att påverka slutkunden och de upplevelser de får av ett varumärke.

Digitaliserad tjänsteleverans ger er organisation tillgång till:

ESM specialister gör skillnad

Vi har erfarenhet av att etablera fullständiga ITSM- lösningar kring ITILs processer samt beställningsportaler med tjänster i hela organisationen så som exempelvis HR, fastighet och ekonomi. Vi har också praktisk erfarenhet av flertalet moderna ITSM-verktyg från bland annat leverantörer som Broadcom och OpenText (Micro Focus).

Våra tjänster

Licenser och konsulttjänster

Välj bland marknadsledande lösningar och spetskompetens. Förbättra dina befintliga investeringar, framtidssäkra informationsflöden och optimera din dagliga verksamhet.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder utbildning och certifiering som hjälper dig och ditt företag att vidareutveckla färdigheter inom centrala teknologier för informationshantering och integration.

Läs mer

Support

Minska risker med anpassade supporttjänster. Vi hjälper till med systemdriften inom många olika branchområden. Spara tid och fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

Redo att ta nästa steg?